Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Winepunk Eng

Jos kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, voiko persoona kertoa vielä enemmän? Marco G. Zanetti on Winepunk, punkkari, joka tekee viiniä ideologiansa asenteella. Marco on elänyt koko elämänsä viinien parissa ja tuottaa niitä nykyajan nomadin tavoin Italian Venetossa ja Toscanassa, Saksan Moselissa sekä Ranskan Languedocissa. Hän painottaa, että nykypäivänä laatuviinit ovat tarkoitettu kaikille – ei ainoastaan yläluokan hienostelijoille. Marco tekee viininsä yhteistyössä paikallisten viinitalojen kanssa Winepunk-, Zio Porco Wines- ja Gipsy Wines -brändien alla.

Keesi päähän, rintanappeja kauluksiin ja keskari pystyyn! Punk’s not dead!!!

 

Winepunk

If a picture tells more than a thousand words, can the persona tell even more? Marco G. Zanetti is Winepunk – a punk who makes wine with the attitude of his ideology. Marco has lived his whole life among wines and produces them like a modern nomad in Italy’s Veneto and Tuscany, Germany’s Mosel and France’s Languedoc. He emphasizes that today quality wine is meant for everyone – not just upper class snobs. Marco makes wines in cooperation with local wineries under the Winepunk, Zio Porco Wines and Gipsy Wines brands.

Mohawk, badges and show the finger! Punk’s not dead!!!