Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Wieninger Eng

” Orgaanisuuden ansiosta viineihini ei tule liian korkeaa alkoholitasoa. Juotuani ensimmäisen lasillisen, haluan juoda vielä toisenkin. ” – Fritz Wieninger

Viiniä suurkaupungin rajojen sisäpuolelta? Kyllä vain, Itävallan pääkaupunki ei ole kuuluisa vain Mozart kugeleista. Wienin alueella valmistetaan viiniä runsaasti, tarhojen yhteenlaskettu pinta-ala on liki 700 hehtaaria, mutta koska kaupunkilaiset ovat janoista sorttia, tuotteita ei ole perinteisesti riittänyt vientiin asti. Viime vuosina Wienin kaupunkiviinit ovat lähteneet valloittamaan maailmaa menestyneimpien tuottajien viitoittamalla tiellä.

Wieningerin viinitalo ja Wienin laatuviinit ovat lähes synonyymeja, eikä kyse ole vain nimien ilmeisestä yhteneväisyydestä. Tilan viineistä vastaava Fritz Wieninger on voittanut lähes kaikki merkittävät viininvalmistuspalkinnot, joita Itävallassa jaetaan. Kun lasin nostaa huulilleen ja kulauttaa, näkemykseen on helppo yhtyä.

Wieninger kasvattaa tarhoillaan alueelle tyypillisiä rypälelajikkeita, joiden kirjo on laaja. Eräillä Wieningerin tarhoista kasvaa kymmenkunta lajiketta sekaisin. Tämä Gemischter satz –kasvatustapana tunnettu menetelmä toimi takavuosina viljelijän vakuutuksena: ennakoimattomat sairaudet, home tai kypsyysongelmet vaivasivat usein yhtä tai kahta lajiketta kerrallaan, jolloin muut lajikkeet tuottivat terveitä rypäleitä ja viljelijä pystyi valmistamaan viiniä jokaisena vuotena. Wieningerin osaavissa käsissä syntyy raikas ja vivahteikas viini, jota tuohisuisinkaan ei erehdy luulemaan chardonnayksi.

Wieningerin tarhat sijaitsevat Wienin kaupunkia hallitsevan Nussberg-vuoren rinteillä, joilta aukeaa eräs maailman mielenkiintoisimmista viinitarhamaisemista. Urbaanin kaupungin ja luomuviinitarhojen yhdistelmä on näkemisen väärti. Wieninger valmistaa viininsä luonnon kantokykyä kunnioittaen ja biodynaamista oppia hyödyntäen, koska menetelmä tuottaa Fritzin mukaan tasapainoisia ja tyylikkäitä viinejä.

Tuottajan kotisivu: www.wieninger.at

Wieninger

Wieninger 4.jpg

Organic wine production inside a major city? Yes indeed, Austria’s capital isn’t known only for Mozartkugels. Vienna produces plenty of wine – there is a total of 700 hectares of vines there – but since the city folk is of a rather thirsty kind, there has traditionally never been any left over for export. But in recent years, led by the most successful producers, Viennese wines have started conquering the world.

Wieninger winery and Viennese quality wines are pretty much synonymous and that’s not only because of vaguely similar sounding names. Fritz Wieninger, who is in charge of the property’s wines, has won pretty much every major winemaking award in Austria. When you raise a glass of his wine to your lips it’s easy to see why.

Wieninger has 52 hectares of vineyards and he grows the typical varieties – and there are a lot of them - for this area. One of his vineyards has about ten different varieties all growing together. This way of growing various varieties together, called Gemischter satz, used to be an insurance for the grower: unforeseen pathologies, mould or problems with ripeness would often happen to one or two varieties but the others were healthy and the grower could therefore make wine every year. In Wieninger’s capable hands the Gemischter satz becomes a bright and complex wine that no one will mistake for a Chardonnay.

Wieninger’s vineyards are on the slopes of Mt. Nussberg, which dominates over Vienna. One the world’s most intriguing vineyard views can be seen from there: the combination of an urban centre and organic vineyards is quite a sight. Wieninger respects what nature gives him and uses biodynamic practices since he believes it makes for stylish and balanced wines.