Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Weszeli Eng

Weingut Weszelin tilan tarina alkoi jo vuonna 1679, kun Summererien perhe aloitti maanviljelyn ja viininvalmistuksen Langenloisissa. Tietotaito siirtyi sukupolvelta toiselle kehittyen kohti nykyistä tyyliä, jossa luonnonmukaista viininvalmistusta tukee nykyaikainen tekniikka. Yli kolmensadan vuoden sekaviljelyn jälkeen Alfred Summerer muunsi tilukset kokonaan viinitarhoiksi. Tänäpäivänä Weingut Weszelin puikoissa ovat Rupert Summerer ja Davis Weszeli, jotka molemmat kuuluvat Weszelin viinisukuun.

Weszelin palstat sijaitsevat Itävallan Kamptalissa, Langenloisin kylän ympäristössä. Weszeli tuottaa noin 30 hehtaarin alueella laadukkaita valkoviinejä grüner veltliner ja riesling -lajikkeista. Viinitarhat jakautuvat yhdeksälle eri palstalle Langenloisin länsi-, itä- ja pohjoispuolille. Kunkin palstan mikroilmasto ja erilaiset maaperät tuottavat omaleimaisia, terroiriaan edustavia viinejä. Grünerit kattavat 80 % tuotannosta ja rieslingit 20 %. Weszelin tuontantomenetelmät ovat luonnonmukaisia ja tila on siirtymässä kohti luomusertifioitua tuotantoa.

Rypäleet poimitaan käsin ja puristetaan hellästi rankoja rikkomatta. Kaikki viinit käyvät läpi lämpökontrolloidun käymisen terästankeissa. Viinien kypsytystavat ovat yksilöllisiä, mutta perusperiaatteena on se, että palstaviinejä kypsytetään maltillisesti tammitynnyreissä ja ne lasketaan liikkeelle aikaisintaan 24 kuukauden ikääntymisen jälkeen. Muut viinit saavat nekin ikääntyä vähintään puoli vuotta.

Tilan filosofiana on ”Terrafactum Principle”, jonka mukaan viinitarhat ja niiden monimuotoisuus ovat laadukkaan viinintuotannon perusta. Tarhoilla tehdään runsaasti töitä luontoa kunnioittaen, sillä Weszelin mukaan juuri tarhoilla muodostuu viineille niiden ominainen luonne. Tätä tukee tilalla vallitseva ajatus ”Do as little as possible in the cellar”.

Weszeli

Weingut Weszeli was founded in 1679 when the Summerer family began farming and making wine in Langenlois. Knowledge was passed down one generation to the next evolving into today’s style where natural winemaking is supported by modern technology. After 300 years of mixed farming Alfred Summerer moved to only growing vines. Today Weingut Weszeli is run by Rupert Summerer and David Weszeli who are both a part of the Weszeli wine family.

Weszeli’s vineyards are just outside the village of Langenlois in Austria’s Kamptal. They have c.30ha of vines from which they make quality Grüner Veltliner and Riesling. The vineyards comprise of nine different plots to the west, east and north of Langenlois. The microclimate of each plot and the different soils create unique wines that reflect their terroirs. Grüners make up 80% of the production and Riesling 20%. Weszeli’s practices are natural and the property is moving toward organic certification.

Grapes are picked by hand and gently pressed without breaking the stems. All wines go through temperature controlled fermentation in steel vats. Ageing is specific to each wine but the basic principle is that single vineyard wines are aged in oak barrels in a moderate fashion and are released after 24 months. Other wines are aged at least half a year.

The property’s philosophy is the ”Terrafactum Principle” according to which the diversity of the vineyards is the foundation of quality winemaking. Plenty of work is done to respect nature since, according to Weszeli, it is in the vineyard that the wine’s character is born. This is supported by their stance: ”do as little as possible in the cellar.”