Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Weinbau der Lebenshilfe

 Weinbau der Lebenshilfe

Lebenshilfe-06.jpg

Bad Dürkheimissa sijaitseva Lebenshilfen viinitila ei ole perhetila, joskin jokainen tilalla työskentelevä kokee olevansa osa yhtä suurta perhettä antaessaan projektille koko sydämensä, sielunsa ja panoksensa. Lebenshilfen tiimi koostuu 40 työntekijästä, yhdestä viinintekijästä ja muutamista vapaaehtoistyöntekijöistä. Projektin alusta alkaen sen ohjenuorana on ollut paitsi luonnon, myös elämän monimuotoisuuden kunnioittaminen ja tukeminen. Suurimmalla osalla projektin työntekijöistä on erityistarpeita, joten he tarvitsevat päivittäistä tukea pystyäkseen toimimaan viinitilan luomassa työympäristössä. 20 hehtaaria kattavilla viinitarhoilla työskennellään intohimoisesti ja ilolla herättäen henkiin vanhoja historiallisia terassoituja viljelmiä.

Kaikki tilan viinit tulevat luonnonmukaisin menetelmin viljellyiltä tarhoilta, joten sekä ekologista että sosiaalista vastuuta kannetaan käsi kädessä. Jokaisen tilan työntekijän annetaan kehittyä ja kasvaa omana itsenään, ja samaa filosofiaa noudatetaan myös viinien valmistuksessa antaen niille niiden tarvitsemat resurssit ajan ja tilan suhteen. Viinit vinifioidaan niin, että ne ovat lajikkeilleen ja vuosikerroilleen uskollisia, minkä vuoksi tarhoilla ja kellareissa tehtäviä toimenpiteitä ei tehdä ohjekirja kourassa, vaan köynnösten ja viinien - sekä niiden viljelijöiden ja tekijöiden - luonteita kuunnellen.