Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Viticcio

Viticcio

Viticcio-banner

Viticcion tilalla Greve in Chiantissa, Firenzen ja Sienan välimaastossa, on valmistettu viiniä jo yli puoli vuosisataa. Vuonna 1964 perustettu tila tuottaa luonteikkaita Chianti Classico, Maremma ja Bolgheri -laatulokitusten alaisia luomuviinejä sekä oliiviöljyä. Viticciolla on yhteensä 120 hehtaaria maa-alueita näillä kolmella alueella.

Viticcion taustalla vaikuttaa Biban perhe, jonka pyrkimyksenä on tuottaa alkuperäänsä edustavia klassisia laatuviinejä ympäristöä kunnioittavin tuotantotavoin. Tilan ideologiaan kuuluu olennaisesti luonnon monimuotoisuuden vaaliminen: viinitarhoja on aina viljelty mahdollisimman luonnonmukaisin menetelmin ylimääräistä käsittelyä välttäen. Vuodesta 2003 lähtien kahdeksan hehtaaria viinitarhoja on ollut biodynaamisesti sertifioituja ja koko tuotanto on ollut luomusertifioitua vuodesta 2013. 

Biban perheen tukena tilalla työskentelee kourallinen paikallisia viinituotannon ammattilaisia. Moderni tekniikka tukee perinteisiä viljely- ja viininvalmistusmetodeja. Viiniköynnösten ohella Viticcio viljelee oliivipuita, joiden kasvattamista oliiveista valmistuu ensiluokkaista oliiviöljyä.