Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Veyder-Malberg Eng

Vuonna 2008 perustettu Veyder-Malbergin orgaaninen viinitila sijaitsee Itävallan Wachaussa. Tila omistaa kolme hehtaaria palstoja ja vuokraa neljättä. Nuoresta iästään huolimatta tila tuottaa merkittäviä viinejä, jotka nauttivat pitkästäkin kypsytyksestä.
Wachaun viinipalstat on perinteisesti pengerretty laakson rinteille, joissa köynnökset kasvavat vanhoissa kiviseinämissä. Terassiviljely vaatii Peter Veyder-Malbergin mukaan viisi – kymmenkertaisen työmäärän verrattuna koneelliseen tarhojen hoitoon. Tämän seurauksena monet alueen tilat ovat hylänneet pakertamista vaativat terassiviljelmänsä. Veyder-Malbergin kohdalla siitä ei ole pelkoa: Peter uskoo, että Wachaun alueen viinien ominaispiirteet syntyvät terasseilla. Jos niistä luovutaan, alueen omaleimainen tyyli katoaa.

Veyder-Malbergin köynnökset ovat iältään 30 ja 50 vuoden välimaastossa. Tämä mahdollistaa kulautuskarismaa hohkaavien viinien valmistuksen, jotka kestävät hienosti myös mittavan kypsytyksen kellarin hyllyllä.

Peter Veyder-Malberg on perehtynyt Wachaun alueen historiaan, mikroilmastoon ja maaperään luonteelleen ominaiseen tapaan perinpohjaisesti. Tämä on mahdollistanut nuoren viinitalon toiminnan alkamisen ilman kasvukipuja: laatu on ollut korkea ensimmäisestä vuosikerrasta lähtien. Apua on myös ollut kokemuksesta viininteosta Itävallan ulkopuolella, sekä lämpimiltä että kylmiltä alueilta. Passista löytyy leimoja muun muassa Uudesta Seelannista, Yhdysvalloista, Saksasta ja Italiasta.

Veyder-Malbergin tilalla viljellään ainoastaan grüner veltliner ja riesling -lajikkeita. Tuotanto on mikroskooppista kokoluokkaa. 13.000 vuosittain tuotetusta pullosta mukavan kokoinen osuus päätyy Viinitien kautta suomalaisten laseihin.

Tuottajan kotisivu: www.veyder.malberg.at

Veyder-Malberg

Peter Veyder-Malberg runs a small organic winery in Austria’s Wachau. The winery, founded in 2008, owns 3 hectares of vineyards and leases a fourth. Despite its young age the winery produces significant wines that benefit from long ageing.

Wachau’s vineyards are traditionally terraced into slopes in the valley where the grapes grow on old stone walls. Growing vines on terraces requires, says Peter Veyder-Malberg, 5-10 times more effort than vineyards that can be worked with machines. This is one reason why many wineries in the area have neglected the toilsome terraces. With Veyder-Malberg there is no danger of that: Peter believes that Wachau’s wines show their best characteristics on terraces. If you get rid of terraces you get rid of the unique Wachau style.

Veyder-Malberg’s vines are between 30 and 50 years old. This makes it possible to make wines radiating with gluggable charisma that also can benefit from significant ageing in the cellar. Veyder-Malberg only grows Grüner Veltliner and Riesling. Production is microscopic. Of the annually produced 13 000 bottles, a fair share finds its way to Finnish wine glasses through Viinitie.

Peter Veyder-Malberg, as is his way of doing things, has intimately familiarized himself with Wachau’s history, microclimate and soils. This has meant that the young winery was able to start without growing pains: quality has been very high since the first vintage. It has also helped that he has experience making wine outside of Austria from both warm and cool regions. His passport has stamps from New Zealand, USA, Germany and Italy.