Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Veyder-Malberg

Vuonna 2008 perustettu Veyder-Malbergin orgaaninen viinitila sijaitsee Itävallan Wachaussa. Tila omistaa kolme hehtaaria palstoja ja vuokraa neljättä. Nuoresta iästään huolimatta tila tuottaa merkittäviä viinejä, jotka nauttivat pitkästäkin kypsytyksestä.
Wachaun viinipalstat on perinteisesti pengerretty laakson rinteille, joissa köynnökset kasvavat vanhoissa kiviseinämissä. Terassiviljely vaatii Peter Veyder-Malbergin mukaan viisi – kymmenkertaisen työmäärän verrattuna koneelliseen tarhojen hoitoon. Tämän seurauksena monet alueen tilat ovat hylänneet pakertamista vaativat terassiviljelmänsä. Veyder-Malbergin kohdalla siitä ei ole pelkoa: Peter uskoo, että Wachaun alueen viinien ominaispiirteet syntyvät terasseilla. Jos niistä luovutaan, alueen omaleimainen tyyli katoaa.

Veyder-Malbergin köynnökset ovat iältään 30 ja 50 vuoden välimaastossa. Tämä mahdollistaa kulautuskarismaa hohkaavien viinien valmistuksen, jotka kestävät hienosti myös mittavan kypsytyksen kellarin hyllyllä.

Peter Veyder-Malberg on perehtynyt Wachaun alueen historiaan, mikroilmastoon ja maaperään luonteelleen ominaiseen tapaan perinpohjaisesti. Tämä on mahdollistanut nuoren viinitalon toiminnan alkamisen ilman kasvukipuja: laatu on ollut korkea ensimmäisestä vuosikerrasta lähtien. Apua on myös ollut kokemuksesta viininteosta Itävallan ulkopuolella, sekä lämpimiltä että kylmiltä alueilta. Passista löytyy leimoja muun muassa Uudesta Seelannista, Yhdysvalloista, Saksasta ja Italiasta.

Veyder-Malbergin tilalla viljellään ainoastaan grüner veltliner ja riesling -lajikkeita. Tuotanto on mikroskooppista kokoluokkaa. 13.000 vuosittain tuotetusta pullosta mukavan kokoinen osuus päätyy Viinitien kautta suomalaisten laseihin.

Tuottajan kotisivu: www.veyder.malberg.at

Veyder-Malberg

Vuonna 2008 perustettu Veyder-Malbergin orgaaninen viinitila sijaitsee Itävallan Wachaussa. Tila omistaa kolme hehtaaria palstoja ja vuokraa neljättä. Nuoresta iästään huolimatta tila tuottaa merkittäviä viinejä, jotka nauttivat pitkästäkin kypsytyksestä. Wachaun viinipalstat on perinteisesti pengerretty laakson rinteille, joissa köynnökset kasvavat vanhoissa kiviseinämissä. Terassiviljely vaatii Peter Veyder-Malbergin mukaan viisi-kymmenkertaisen työmäärän verrattuna koneelliseen tarhojen hoitoon. Tämän seurauksena monet alueen tilat ovat hylänneet pakertamista vaativat terassiviljelmänsä. Veyder-Malbergin kohdalla siitä ei ole pelkoa: Peter uskoo, että Wachaun alueen viinien ominaispiirteet syntyvät terasseilla. Jos niistä luovutaan, alueen omaleimainen tyylikin katoaa.

Veyder-Malbergin köynnökset ovat iältään 30 ja 50 vuoden välimaastossa. Tämä mahdollistaa kulautuskarismaa hohkaavien viinien valmistuksen, ja kärsivällisen nauttijan kellarissa viinit myös kestävät mittavan kypsytyksen kehittyen hienosti.

Peter Veyder-Malberg on perehtynyt Wachaun alueen historiaan, mikroilmastoon ja maaperään luonteelleen ominaiseen tapaan perinpohjaisesti. Tämä on mahdollistanut nuoren viinitalon toiminnan alkamisen ilman kasvukipuja: laatu on ollut korkea ensimmäisestä vuosikerrasta lähtien. Apua on myös ollut kokemuksesta viininteosta Itävallan ulkopuolella, sekä lämpimiltä että kylmiltä alueilta. Passista löytyy leimoja muun muassa Uudesta Seelannista, Yhdysvalloista, Saksasta ja Italiasta.

Veyder-Malbergin tilalla viljellään ainoastaan Grüner Veltliner ja Riesling -lajikkeita. Tuotanto on mikroskooppista kokoluokkaa. 30 000 vuosittain tuotetusta pullosta mukavan kokoinen osuus päätyy Viinitien kautta suomalaisten laseihin.