Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Tomero Eng

Tomero on argentiinalaisen Carlos Pulentan tila Ucon laaksossa, Mendozan laatuviinialueella. Yli 30 vuotta sitten Pulenta löysi perheineen työstämätöntä maata Ucon laaksosta ja huomasi, että alueen maaperä olisi ihanteellinen viiniköynnösten kasvattamiselle. Andien vuoriston vaikutus, varttuneet köynnöykset ja tarhojen sijainti kilometrin verran merenpinnan yläpuolella luovat loistavat olosuhteet viininvalmistukselle.

Tarhat sijaitsevat kuivalla ilmastovyöhykkeellä jopa Argentiinan mittapuulla. Andien vuoriston ylärinteiden jää tarjoaa sulaessaan kuitenkin viljelyksille niiden tarvitseman veden. Tila on saanut nimensä perinteikkään ammattikunnan mukaan, jonka tehtävänä on säädellä ja säännöstellä vedenottoa vuoriston puroista.

Tomerolla on 400 hehtaaria viinitarhoja, joilla kasvaa Argentiinan kansallisrypäleen Malbecin lisäksi muun muassa Cabernetia, Merlotia, Chardonnayta, Sauvignon blancia, Torrontesia ja Sémillonia. Viinit valmistetaan kukin yhdestä rypälelajikkeesta, sekoitteita ei käytetä. Sadonkorjuut suoritetaan manuaalisesti.

Tilan Malbec Reserva 2005 voitti maailman parhaimman malbecin palkinnon ‘Malbec al Mundo’-kilpailussa.

Tomero

Tomero is Carlos Pulenta’s winery in the Uco Valley in the Mendoza wine region. Over 30 years ago Pulenta and his family found uncultivated land in the Uco Valley and noticed that the terroir would be ideal for growing vines. The influence of the Andes, the mature vines and the altitude of about one kilometer above sea level were a combination they deemed ideal for making wine.

The vineyard is in an arid environment, even by Argentina’s standards. But melt-water from the upper slopes of the Andes provides the water the vines need. The winery gets its name from the traditional profession of regulating and rationing the irrigation from the mountain streams.

Tomero has 400ha of vineyards where they grow Argentina’s signature grape Malbec and also Cabernet, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontes and Sémillon. The wines are all varietal; they don’t make blends. Harvest is always by hand.

Tomero’s Malbec Reserva 2005 won the prize for the world’s best Malbec in the “Malbec al Mundo” competition.