Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Terre di Marca Eng

Terre di Marca tunnetaan paitsi laadukkaan proseccon tuottajana, myös suunnannäyttäjänä vastuullisen tuotannon ja luomuviljelyn saralla. Veneton Cessaltosta kotoisin oleva Terre di Marca keskittyy pitkälti proseccon tuottamiseen, mutta sivussa syntyy myös valko- ja punaviinejä. Vuonna 1960 perustetun viinitilan päätavoitteena on alkumetreiltä lähtien ollut Veneton viinien laadun parantaminen ja Veneton maaseudun kehittäminen. Laadun eteen on tehty paljon töitä niin tarhoilla kuin myös tilalla – tuotantoon valitaan ainoastaan tarkan seulonnan läpäisevät rypäleet.

Perhetilan tähtäimessä on tuottaa laatuviinejä mahdollisimman kestävin periaattein, mahdollisimman kevein ympäristovaikutuksin. Tarhatyöskentelyn perusperiaatteena on monimuotoisuuden kunnioittaminen ja luonnon omaan tasapainoon luottaminen. Tilan aurinkopaneelit tuottavat riittävästi energiaa koko Terre di Marcan tarpeisiin ja tulevaisuudessa tavoitteena on tuottaa myös biomassaa energintuotannon tarpeisiin viiniköynnösten leikkuujätteestä.

Tätä nykyä tilan puikoissa ovat kolmannessa sukupolvessa kulkevat Katia ja Giovanni. Heidän ympärillään ahkeroi tiivis tiimi nuoria viinimaailman ammattilaisia. Jos Giovanni on noin kolmellakymmenellä ikävuodellaan joukon seniori, niin voitaneen todeta, että Terre di Marca pyörii nuorella energialla.

Terre di Marca

Corvezzo+famiglia.jpg

Terre di Marca is known not only for their quality Proseccos but also as a trendsetter for ethical production and organic farming. Terre di Marca, based in Veneto’s Cessalto, concentrates largely on the production of Prosecco but they do also make some still white and red wine. Founded in 1960, the main goal of the winery has from the start been to improve the quality of Veneto’s wines and to develop Veneto’s countryside. Much effort has been put into improving the quality both in the vineyards and in the cellars – after a stringent selection only the best grapes are made into wine.

The aim of the winery is to make quality wines with methods that are sustainable and have minimal environmental impact. The basic principle of working the vineyards is to respect the natural diversity and to trust in nature’s own balance. The solar panels at the property create enough energy for the whole of Terre di Marca and in the future they plan to use biomass energy from the cut vines.

Currently the winery is run by Katia and Giovanni of the third generation. A team of young wine professionals help them out. If Giovanni is the senior of the group at 30yo one can truly say that Terre de Marca runs on youthful energy.