Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Terre di Marca

Terre di Marca tunnetaan paitsi laadukkaan proseccon tuottajana, myös suunnannäyttäjänä vastuullisen tuotannon ja luomuviljelyn saralla. Veneton Cessaltosta kotoisin oleva Terre di Marca keskittyy pitkälti proseccon tuottamiseen, mutta sivussa syntyy myös valko- ja punaviinejä. Vuonna 1960 perustetun viinitilan päätavoitteena on alkumetreiltä lähtien ollut Veneton viinien laadun parantaminen ja Veneton maaseudun kehittäminen. Laadun eteen on tehty paljon töitä niin tarhoilla kuin myös tilalla – tuotantoon valitaan ainoastaan tarkan seulonnan läpäisevät rypäleet.

Perhetilan tähtäimessä on tuottaa laatuviinejä mahdollisimman kestävin periaattein, mahdollisimman kevein ympäristovaikutuksin. Tarhatyöskentelyn perusperiaatteena on monimuotoisuuden kunnioittaminen ja luonnon omaan tasapainoon luottaminen. Tilan aurinkopaneelit tuottavat riittävästi energiaa koko Terre di Marcan tarpeisiin ja tulevaisuudessa tavoitteena on tuottaa myös biomassaa energintuotannon tarpeisiin viiniköynnösten leikkuujätteestä.

Tätä nykyä tilan puikoissa ovat kolmannessa sukupolvessa kulkevat Katia ja Giovanni. Heidän ympärillään ahkeroi tiivis tiimi nuoria viinimaailman ammattilaisia. Jos Giovanni on noin kolmellakymmenellä ikävuodellaan joukon seniori, niin voitaneen todeta, että Terre di Marca pyörii nuorella energialla.

Corvezzo / Terre di Marca

Corvezzo+famiglia.jpg

Corvezzo tunnetaan paitsi laadukkaan proseccon tuottajana, myös suunnannäyttäjänä vastuullisen tuotannon ja luomuviljelyn saralla. Veneton Cessaltosta kotoisin oleva Corvezzo keskittyy pitkälti proseccon tuottamiseen, mutta sivussa syntyy myös valko- ja punaviinejä. Terre di Marca on yksi tilan tuotelinjoista. Vuonna 1960 perustetun viinitilan päätavoitteena on alkumetreiltä lähtien ollut Veneton viinien laadun parantaminen ja Veneton maaseudun kehittäminen. Laadun eteen on tehty paljon töitä niin tarhoilla kuin myös tilalla – tuotantoon valitaan ainoastaan tarkan seulonnan läpäisevät rypäleet.

Perhetilan tähtäimessä on tuottaa laatuviinejä mahdollisimman kestävin periaattein, mahdollisimman kevein ympäristovaikutuksin. Tarhatyöskentelyn perusperiaatteena on monimuotoisuuden kunnioittaminen ja luonnon omaan tasapainoon luottaminen. Tilan aurinkopaneelit tuottavat riittävästi energiaa koko Corvezzon tarpeisiin ja tulevaisuudessa tavoitteena on tuottaa myös biomassaa energintuotannon tarpeisiin viiniköynnösten leikkuujätteestä.

Tätä nykyä tilan puikoissa ovat kolmannessa sukupolvessa kulkevat Katia ja Giovanni. Heidän ympärillään ahkeroi tiivis tiimi nuoria viinimaailman ammattilaisia. Jos Giovanni on noin kolmellakymmenellä ikävuodellaan joukon seniori, niin voitaneen todeta, että viinitila pyörii nuorella energialla.