Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Supernatural Eng

Supernatural Wine Co on noin 20 hehtaarin kokoinen tila, joka sijaitsee Uuden Seelannin Pohjoissaarella Hawke’s Bayssa Tuki Tuki kukkuloiden kupeessa. Finanssimaailmaan kyllästynyt Gregory Collinge osti tilan kumppaninsa Gabrielle Simmersin kanssa 2000-luvun alussa ihastuttuaan sen kuvankauniseen sijaintiin ja todettuaan tilan huikean potentiaalin. Siinä missä valtaosa Uuden Seelannin Sauvignon Blanc -köynnöksistä kasvaa tasangoilla, tämän tilan rypäleet kerättäisiin pohjoiseen viettäviltä rinteiltä Tyynen Valtameren, tulivuorten ja oliivilehtojen ympäröiminä.

Pariskunnalla oli selkeä visio tilan tulevaisuudesta. Luonnonmukaiset viljelymentelmät olivat itsestäänselvyys. Olemassa olevat köynnökset revittiin irti ja 8,9 hehtaarin aluelle istutettiin 8 hehtaarin verran Sauvignon Blancia ja pieni määrä Pinot Grisiä. Hawke’s Bayn Bordeaux-tyyliinen viileä ilmasto ja alueelle epätyypillinen maaperä, joka koostuu kalkkikiven päällä lepäävistä liete-, savi- ja hiekkakerrostumista, antaisi viineille oman säväyksen luontaista hapokkuutta ja mineraalisuutta. Talon tyyli onkin lähempänä Bordeaux’ta ja Loirea kuin perinteistä Uutta-Seelantia. Ensimmäinen vuosikerta näki päivänvalon vuonna 2009 ja tila ponnahti kertaheitolla maailmankartalle.

Vaikka pariskunnan suhde ei kestänyt, suhde viinitilaan on säilynyt. Collinge otti tilan haltuunsa vuonna 2013 Simmersin jatkaessa konsulttina. Enologiksi palkattiin nuori ja lahjakas Hayden Penny viemään tarhatyöskentelyä kohti biodynaamisia tuotantotapoja ja kehittämään tilan upeita pitkässä kuorikontaktissa käyneitä Green Glow ja Spook Light -viinejä.

Tilan nimi viittaa äärimmäisen luonnollisiin tuotantomentelmiin – viinit käyvät villihiivojen avulla ja käymisprosessiin puututaan mahdollismman vähän, niitä ei kirkasteta, eikä 2015 vuosikerrasta lähtien myöskään suodateta. Ainoastaan minimaalinen määrä sulfiitteja lisätään pullotuksen yhteydessä, jotta viinien luontainen raikkaus ja eloisuus säilyisi loppukuluttajalle asti.

 

Supernatural Wine Co

Supernatural Wine Co is a 20 hectare organic winery situated in New Zealand’s North Island in Hawke’s Bay by the Tuki Tuki hills. Bored by the world of finance Gregory Collinge bought the winery with his partner Gabrielle Simmers in the early 2000s having been enchanted by its picturesque location and its amazing potential for great wine. Where most of New Zealand’s Sauvignon Blanc grows on flat land, this property had them on north-facing slopes surrounded by The Pacific, volcanoes and olive groves.

The couple had a clear vision of the future of the property. Organic farming was a matter of course. The existing vines were uprooted and onto an 8,9 hectare area they planted 8 hectares worth of Sauvignon Blanc and a small amount of Pinot Gris. Hawke’s Bay’s Bordeaux-like cool climate and the atypical soils (silt, clay and sand layers on top of limestone) would give the wines natural acidity and minerality. The house style is indeed closer to Bordeaux and Loire than it is to typical New Zealand. The first vintage came out in 2009 and the winery was immediately internationally recognized.

Although the couple’s relationship didn’t last, their relationship to the winery did. Collinge took over the property in 2013 with Simmers continuing as a consultant. The young and talented Hayden Penny was taken on as the oenologist and he is making changes for the vineyards to go towards biodynamics. He is also responsible for developing the fabulous, skin contact wines Green Glow and Spook Light.

The name of the winery reflects the extreme practices of winemaking – wines are fermented using wild yeasts and the fermentation process is non-interventionist, they aren’t fined nor, starting 2015, are they filtered. Only a minimal amount of sulphur is added at bottling so the natural freshness and liveliness will show well to the consumer.