Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Spanier-Gillot Eng

Saksan Rheinsessenissä toimiva Spanier-Gillotin viinitila on saanut nimensä varsin luontevalla tavalla, perustajiensa sukunimistä. Osapuolet tapasivat Rheinhessenin viinien laadun parantamiseen tähtäävässä projektissa. Ennakoimaton kohtaaminen tuotti konkreettisia lopputuloksia: avioliiton ja Spanier-Gillotin viinitilan. Sekä Olivier että Caroline toimivat yhä sukutilojensa johdossa: Olivier BattenfeldSpanierilla ja Caroline Kühling-Gillotilla.

Spanier-Gillotin toiminnassa häärii mukana myös Markus Vahlefeld, saksalainen filmintekijä ja viinitilallinen. Tila tarjoaa maistuvia viinejä kuluttajaystävällisin hinnoin ja toimii esimerkkinä Rheinhessenin potentiaalista.

Spanier-Gillot sijaitsee eteläisessä Rheihessenissä, Hohen-Sulzenissa, kiven heiton päässä Frankfurtista. Rheinhessen on varsin otollinen alue viininviljelylle, vaikka sijaitseekin viinikartan pohjoisimmilla leveysasteilla: lännessä seisova Haardtin vuoristo suojelee aluetta liialta sateelta ja vieressä virtaava Rhein-joki leudontaa tujakoista talvistaan tunnetun mannerilmaston köynnöksille suosiolliseksi.

Tarhojen maaperä on yhdistelmä punaliusketta ja kalkkikiveä. Kalkkikivi esiintyy parinkymmenen sentin paksuisina kerroksina, minkä lävitse köynnösten juurten on tunkeuduttava saadaakseen vettä ja mineraaleja. Kalkkikerroksen alapuolella odottava liuskekivi on koostumukseltaan haurasta ja huokoista, minkä ansiosta sadevedet valuvat maakerrosten läpi nopeasti, eivätkä pakkaudu pintakerroksiin. Hyvän vedenläpäisykyvyn lisäksi liuskekivi säilöö lämpöä, mikä edesauttaa rypäleitten optimaalista kypsymistä viilenevissä syyssäissä. Verkkaasti kypsyneistä rypäleistä syntyy mineraalisia viinejä, joissa on sekä erinomaiset hapot että konsentroitunut puhdaspiirteinen hedelmä.

Viinitien valikoimassa on tilan viini Kalkglimmer, “kalkin kimallus”. Viini on saanut nimensä tarhojen poikkeuksellisesta kalkista, joka on katinkullan kyllästämää. Kultaisena kimaltavat kivet ovat arvottomia jalometalleihin hullaantuneelle kullankaivajalle, mutta iloa tuottava yksityiskohta tarhoilla puurtavalle viinintekijälle.

Tuottajan kotisivu: www.spanier-gillot.de

Spanier-Gillot

Spanier.jpg

The winery Spanier-Gillot, from Rheinhessen, Germany, got its name in a very traditional manner: from the surnames of the owners. The owners met in a project dedicated to improving the quality of Rheinhessen wines. This unforeseen encounter lead to concrete outcomes: a marriage and the Spanier-Gillot winery. Both Olivier and Caroline also continue to run their family estates, Olivier at Battenfeld-Spanier and Caroline at Kühling-Gillot. The winery makes tasty wines with great quality-price ratio and is an example of the potential Rheinhessen can achieve. 

Spanier-Gillot is situated in Hohen-Sulzen, southern Rheinhessen, just a stone’s throw away from Frankfurt. Rheinhessen is a pretty optimal place to grow vines even though it is at the very northernmost edge of the wine map: the Haardt mountains to the west protect the region from rains and the river Rhein ameliorates the tough continental winters into something more suitable for vines.

The vineyard soils are mixture of red slate and limestone. The limestone layers are some 20 centimeters deep and the vines need to push their roots through them to get water and minerals. Below the limestone is the slate which is porous and brittle and therefore rainwater passes through quickly and doesn’t flood the upper layers of the soil. In addition to good water permeability, slate also stores heat which helps optimize the ripening of the grapes in the cool, autumn temperatures. The long growing season makes for wines that are intensely mineral and which have good acidities and pure, concentrated fruit.

Viinitie has Spanier-Gillot’s Kalkglimmer, ”the sparkle of chalk” available. The wine gets its name from the unique chalk deposits in the vineyards which are dotted with yellow mica making them sparkle. The glittery rocks are worthless to one with gold fever but are a fun curiosity for the vintner working his vineyard.