Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Shelter Winery Eng

Shelter Wineryn takaa löytyy viinintekijäpariskunta Hans-Bert Espe ja Silke Wolf. Tila on saanut nimensä Kanadan ilmavoimien rakentamasta, ammusvarastona toimineesta bunkkerista, jossa tilan ensimmäiset viinit vuonna 2003 tehtiin.

Hans-Bertin ja Silken tarhat sijaitsevat Badenin alueella Kenzingenin ja Malterdingenin kylissä. Tarhoja on yhteensä 5 hehtaaria ja niitä värittävät pinot noir (95%) ja chardonnay -köynnökset (5%). Pariskunta työskentelee tarhoilla hyvin aktiivisesti eivätkä he säästä aikaa tai vaivaa pitääkseen huolta, että parhaimmillaan 40-vuotiaat köynnökset voivat mahdollisimman hyvin. Vanhojen köynnösten ja intensiivisen ’green harvestin’ ansiosta sadot pysyvät hyvin maltillisina. Rypäleet kerätään käsin ja viinintekoa ohjaa huolellinen ja hellä ote.

Vuonna 2010 Sheltery Winery laajeni uudella kellarilla, jonne saatiin lisää tilaa sekä paremmat tuotantofasiliteetit. Tämä mahdollisti myös kylmämaseraation suorittamisen ennen alkoholikäymistä. Uudessa kellarissa on tilaa 140 tynnyrille sekä yhdeksälle, puiselle käymisastialle.

Pariskunnan viinintekofilosofiaan on vaikuttanut heidän syvä intohimonsa viiniä kohtaan, viiniopinnot Geisenheimin yliopistossa sekä kokemus viinin tekemisestä ympäri maailmaa. Heidän filosofiansa kantava ajatus on vaatimus mahdollisimman korkeasta laadusta.

Viinitien valikoimista löytyvät talon omien tarhojen rypäleistä tehdyt Spätburgunder ja Blanc de Noir sekä vuonna 2012 alkunsa saanut Lovely Lilly Pinot Noir, joka on tehty yhteistyössä muutaman muun alueen tuottajan kanssa.

Shelter Winery

Shelter winery is run by the winemaking couple Hans-Bert Espe and Silke Wolf. The winery gets its name from a bunker built by the Canadian Air Force which was once used as an arms depot and where they made their first vintage in 2003. 

Hans-Bert’s and Silke’s vineyards are in the villages of Kenzingen and Malterdingen in the Baden wine region. They have 5 hectares of vines which are planted with Pinot Noir (95%) and Chardonnay (5%). The couple is very active in working the vineyard and they spare no time and effort to ensure that the 40-year-old vines are kept in great shape. Thanks to old vines and intense green harvesting the yields tend to stay low. Grapes are picked by hand and winemaking is diligent yet done with a light touch.

In 2010 Shelter Winery expanded with a new cellar giving them extra space as well as better production facilities. This also enabled them to do cold maceration before alcoholic fermentation. The new cellar has space for 140 barrels and nine wooden fermentation vats.

The couple’s winemaking philosophy has been shaped by their passion for wine, oenology studies at Geisenheim University as well as experience making wine all over the world. Their primary philosophy is the demand for excellence.