Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Schaefer Eng

Karl Schaefer on eräs Saksan Pfalzin palkituimmista tiloista (mm. Mundus Vini 2015), mikä ei ole lainkaan itsestäänselvä saavutus rieslingeistä tunnetulla seudulla. Tilan historia ulottuu vuoteen 1843 asti, jolloin lääkärismies Christian Schaefer perusti sukunimeään kantavan viinitilan. Tätä nykyä ruorissa on von Nellin pariskunta Nana ja Job, jotka ostivat tilan Schaeferin suvulta.

Karl Schaefer tuottaa 17 hehtaarin tarhoiltaan pääasiassa rieslingiä, joka kasvaa hurjan jyrkkiin rinteisiin pengerretyillä terasseilla. Tilan viininteko-ote on perinteikäs. Viini valmistuu käsityönä, orgaanisesti, ikivanhoissa tammitynnyreissä, ilman teollisia hiivoja tai muita viime vuosikymmenien kotkotuksia. Käsityöhön pakottavat ideologian ohella maantieleelliset tekijät, kuten pelottavan jyrkät terassirinteet.

Tilan viinit ovat puhdaspiirteisiä ja aseista riisuvan hapokkaita. Tilan rieslingeissä tulee mineraalisuuden kautta hienosti esiin alueen hiekkakivinen maaperä. Kaksi kettua sisältävästä etiketistään mieleen jäävä Schaefer tekee unohtumattomia valkoviinejä, joita maistellessa ei jää epäselväksi, miksi saksalaista rieslingiä pidetään tyylissään maailman parhaana.

Karl Schaefer

Schaefer 1.jpg

Karl Schaefer is one of the most lauded properties in Pfalz, Germany (e.g. Mundus Vini 2015) – which is not something to take for granted in an area known for Riesling. The property’s history goes back to 1843 when the doctor Christian Schaefer founded the winery that now bears his name. Today the winery is owned by the von Nell couple, Nana and Job, who bought the property from the Schaefer family.

Schaefer grows mostly Riesling in their 17ha of vineyards, which are embanked terrasses on steep slopes. The property’s winemaking is traditional in style. The wine is made artisanally, organically, in antique wood barrels, without bought yeasts and with no modern frills. It isn’t only tradition that forces them to work in old-fashioned ways but also the frightfully steep hills on which the vines grow.

The wines are very pure and disarmingly acidic. The Rieslings’ minerality showcases the terroir’s limestone soils. Schaefer’s wines, so memorable from the labels with two foxes, are unforgettable and make abundantly clear why German Rieslings are considered some of the best wines in the world.