Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Raja Eng

Raja Rieslingissä on kyse koko Viinitien jengin pitkäaikaisesta haaveesta, joka alkoi konkretisoitumaan keväällä 2012, kun saimme vuokrattua oman pienen palstamme Friedrich Beckeriltä.

Pikkuruinen 0,2 hehtaarin palstamme sijaitsee Pohjois-Alsacessa Wissembourgin kaupungin laitamilla aivan Saksan rajalla, Vogeesien ja Haardt- vuorien yhtymäkohdassa. Ainutlaatuista on, että viini tehdään Saksan puolella Schweigenin kylässä, ja ranskalaisesta kasvupaikastaan huolimatta kyseessä on saksalainen viini.

Alsacen historia on lievästi sanottuna ollut myrskyisä. Jokaisen maailmanpalon yhteydessä maakunta on vaihtanut omistajaa – viimeisen 100 vuoden aikana 5 kertaa – ollen vuoroin Ranskaa ja vuoroin Saksaa. Viimeisimmässä jaossa nämä tarhat jäivät Ranskan puolelle, vaikka ne ovat historiallisesti olleet saksalaisomisteisia.

Toisen maailmansodan jälkeen tarhat jäivät eristyksiin suljetun rajan toiselle puolelle, ja saksalaiset viinitarhurit eivät voineet tehdä muuta kuin katsella köynnösten villiintymistä rajalinjan toiselta puolelta. Vuonna 1955 Ranska ja Saksa pääsivät kuitenkin sopuun maankäytöstä ja Saksan annettua vastikkeeksi rajalinjan vesivaroja ja metsää, saksalaiset viininviljelijät pääsivät palaamaan tarhoilleen.

Riesling-tarhamme sijaitsee noin 300 metriä Saksan rajasta lounaaseen suuntautuvalla rinteellä. Vanhan saksalaisen viinilainsäädännön mukainen nimi rinteen tarhoille on ollut “Pfeiffenberg”, mutta nykyisten säännösten mukaan tätä ei saa enää etiketissä mainita. Pfeiffenberg on koostumukseltaan puhdasta kalkkikiveä, joten se tarjoaa erinomaiset puitteet laadukkaan rieslingin kasvattamiselle.

Köynnökset ovat noin 40-vuotiaita ja istutettu 1970-luvun puolivälissä. Tarhojen konversio konventionaalisesta viljelystä luonnonmukaiseen aloitettiin keväällä 2012. Kaikki työvaiheet tarhalla tehdään käsin ja myös sadonkorjuu tehdään manuaalisesti. Tarhatyöskentelyssä pyritään luomaan mahdollisimman hyvät olosuhteet rypäleiden kypsyttämiselle pitkälle syksyyn.

Avainsanoja tarhatyöskentelyssä: ”Biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen, pikkutarkka käsityö”

Avainsanoja viininteossa: ”Minimi-interventio kellarilla, spontaani käyminen ilman lisättyjä hiivoja, kypsytys hiivasakan päällä, puhtaus, raikkaus, kalkkikivimaalla kasvaneen rieslingin potentiaalin tuominen esiin”.

Raja

Raja 1.jpg

"Raja" is Finnish and refers to "border". The production of Raja Riesling is a long time dream come true for the Viinitie team. The project started to become reality in 2012 when we got to rent our own small plot of vines from Friedrich Becker.

The tiny 0,2 ha plot is situated in northern Alsace just by the city of Wissembourg on the German border at the crosspoints of the Vosges and Haardt mountains. What makes this unique is that the winemaking is done in Germany in the town of Schweigen so despite the vines growing in France, this is a German wine. Hence the name.

The history of Alsace has been – to put it mildly – tempestuous. It has changed hands during every skirmish, at least five times in the past 100 years, sometimes being a part of France and then a part of Germany. During the last such skirmish the land was left on the French side even though historically it has been German.

After the Second World War the vineyards were left on the other side of the border and the German vintners could only look on while their vines reverted to wilderness on the French side of the border. In 1955, however, France and Germany agreed upon land use and the German vintners were allowed back on their lands in exchange for some forest and water areas from Germany. 

Our plot of Riesling is about 300 meters from the German border on a southwest-facing hill. According to old German wine legislation the name of our vineyard would have been “Pfeiffenberg” but by modern laws we’re not allowed to mention it on the label. Pfeiffenberg’s soils are pure limestone – which is a superb environment for quality Riesling.

The vines are about 40 years old and were planted in the mid-1970s. Conversion of the vineyard from conventional farming to organic was started in the spring of 2012. All work on the vineyard is done by hand as is the harvest. Optimum conditions in the vineyard are maintained so that grapes can mature until well into the fall.

Key concepts for working in the vineyard: “biodiversity, respect of nature, meticulous craftsmanship.”

Key concepts for working in the winery: “minimum intervention, spontaneous fermentation without added yeasts, ageing on lees, cleanness, freshness, bringing out the potential of Riesling grown on limestone.”