Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Pierrick Harang Eng

Pierrick Harangin suvussa ei ole massiivista linnaa, eikä hän ole perinyt jättimäisiä viinitarhoja isoisiltään. Mutta hänen suvussaan on viiden sukupolven verran viinikauppiaita ja enologeja, joilla kaikilla on ollut samanlainen draivi tuottaa ainoastaan parasta. Pierrickin isä mm. toimi kuulun samppanjatalon G.H.Mumm’n pääviinintekijänä. Pierrick itse ei ole ”vain” viinintekijä vaan hän myös konsultoi paljon viinitiloja ja hallitsee kokonaisvaltaisesti viinin matkan tarhalta kellariin, pulloon ja nautiskelijan lasiin. Hänen filosofiansa mukaisesti viini edustaa omaa aikaansa, eikä suinkaan eilispäivää ja siksi hän esimerkiksi suosii kierrekorkkia pullotteissaan.

Pierrick Harangin kellari on Perpignanissa, Etelä-Ranskassa, lämpimällä Languedoc-Roussillonin viinialueella. Hänen tuottamansa Le Petit Balthazar -viinit ovat alueelleen ei-tyypillisesti kevytalkoholisia, helposti lähestyttäviä ja erityisen nautittavia. Pierrick on löytänyt metodit, joilla hän on saanut aluetta vaivaavat korkeat alkoholitasot kuriin. Alhaisemman alkoholin johdosta viineissä on myös keskiarvoa vähemmän kaloreita!

Pierrickin yritys kantaa ylpeänä hänen omaa nimeään ja monet tuttavat ovat kuvailleet häntä sanoilla: elegantti, kosmopoliitti ja hauska. Nämä kuvailut sopivat hienosti myös Pierrickin viineihin.

Pierrick Harang

Pierrick Harang_2016_6817.jpg

Pierrick Harang’s family doesn’t own a massive castle nor has he inherited huge vineyards from his ancestors. But his family does have five generations worth of wine merchants and oenologists who have all had the same kind of drive to produce only the best. Pierrick’s father, for example, worked as the main winemaker at the prestigious Champagne house G.H. Mumm. Pierrick himself is not “just” a winemaker but he also consults many wineries and is an expert in everything in the wine’s journey from the vineyard to the cellar to the bottle to the wino’s glass. His philosophy is that wine should be for today and not be a relic of the past – which is why he favours the screwcap over the cork in his wines.

Pierrick Harang’s cellar is in Perpignan, Southern France, in the warm region of Languedoc-Roussillon. His Le Petit Balthazar wines are atypical for the area in being low in alcohol, easily approachable and very enjoyable. Pierrick has found methods that allow him to keep alcohol levels low in an area where they typically tend to be elevated. Due to the lower alcohol levels his wines also have fewer calories than on average!

Pierrick’s business proudly carries his own name and many friends have described him with the words: elegant, cosmopolitan and fun – attributes which also perfectly suit Pierrick’s wines.