Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Moritz Eng

Katalonialainen panimo Moritz kantaa perustajansa Louis Moritz Trautmannin nimeä. Barcelonaan vuonna 1851 Pfaffenhofenista, Alsacesta muuttanut Trautmann aloitti oman oluensa panemisen vuonna 1856. Kolme vuotta myöhemmin hän hankki omistukseensa ensimmäisen kaupallisen panimonsa, mutta oli pakotettu siirtymään isompiin tiloihin jo vuonna 1864. Nämä tilat palvelivat Moritzia yli vuosisadan, kunnes uudet tilat valmistuivat vuonna 1966.

Louis Moritz Trautmann kuoltua vuonna 1920, panimon toiminta siirtyi hänen jälkeläistensä vastuulle. Nämä joutuivat luovuttamaan panimon toiminnan yhteiseen käyttöön Espanjan sisällissodan ajaksi vuosina 1936-1939. Pian sodan jälkeen suku sai panimon takaisin haltuunsa ja oluen kysynnän tasaisen kasvun ansiosta yritys menestyi. Täyskäännös tapahtui 1970-luvulla, kun energiakriisi ajoi yhtiön konkurssiin.

Moritzin jälkeläiset kokosivat voimansa ja herättivät Moritzin brändin menestyksekkäästi henkiin vuonna 2004. Olutta pannaan tätä nykyä lisenssillä La Zaragozanan panimossa. Panimon yhteydestä löytyvät yhtiön toimitilat, olutmuseo, pieni näytöspanimo sekä demobaari.

Moritz

The Catalan brewery Moritz carries the name of its founder, Louis Moritz Trautmann. Having moved to Bacelona from Pfaffenhof, Alsace in 1851, Trautmann started brewing his own beer in 1856. Three years later he acquired his first commercial brewery but he was forced to move to bigger premises already in 1864. These premises served Moritz for over a century until a new one was completed in 1966.

After Louis Moritz Trautmann’s death in 1920 the brewery became the responsibility of his descendants. They had to surrender the brewery for communal use during Spain’s Civil War in 1936-1939. Soon after the war the family reacquired the brewery and, thanks to continuously rising demand for beer, it was very successful. A drastic turn happened in the ‘70s when the energy crisis bankrupted the brewery.

Moritz’s descendants gathered their strength and resurrected the Moritz brand successfully in 2004. Today they brew beers under license at La Zaragozana brewery. Together with the brewery are the company’s offices, a beer museum, a small show room brewery and a demo bar.