Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Morande Eng

Morande Artisanal Wines on viiden viinintekijän intohimoprojekti, jossa kukin Grupo Belenin viidestä viinintekijästä on saanut täysin vapaat kädet toteuttaa itseään oman viinin kautta. Projekti lähti liikkeelle, kun Grupo Beleniin kuuluvan Vistamarin avustava viinintekijä, Daniela Salinas, sai ajatuksen hyödyntää asuntonsa ulkopuolella kasvaneita vanhoja Pinot Noir -rypäleitä. Kyseiset pahemman kerran aliarvostetut rypäleet oli vuosikaudet joko blendattu tai jätetty tyystin käyttämättä. Daniela kysyi esimiehiltään, mikäli hän voisi korjata vanhojen köynnösten sadon ja tehdä oman viininsä. Ajatus kuulosti niin inspiroivalta, että muutkin viinintekijät innostuivat ja syntyi ajatus viinintekijöiden ja pienten chileläisten rypäletuottajien yhteistyöstä. Jokainen Moranden viidestä artisaaniviinistä on siis eri viinintekijän tekemä, ne tulevat useammalta eri alueelta ja niiden taustalla on eri yhteistyötuottajat.
Malmau Malbecin nimi viittaa viinin alkuperään, ”Malbeciin Maulen laaksosta”. Matías Michelini otti tavoitteekseen elävöittää löytämänsä hylätty viinipalsta, jossa kasvoi vanhoja Malbec-köynnöksiä. Malbec oli luonteva rypälevalinta argentinalaiselle Matiakselle, joka halusi viininsä edustavan rypälelajikkeensa puolesta kotimaataan, alkuperänsä puolesta Chileä. Sadonkorjuu suoritettiin kolmessa eri vaiheessa, joita määrittivät rypäleiden kypsyysasteet. Puolet viinistä kävi sementtisissä munatankeissa, puolet terästankeissa luonnollisten hiivakantojen avulla. Kuukauden kestäneen maseroinnin jälkeen viini sai levätä 12 kuukautta ranskalaisissa tammitynnyreissä, joista puolet oli uusia.
Aterciopelado on aikoinaan Chilen viljellyimmän rypäleen Paísin ja Malbecin blendi. Viini tulee Maulen laaksosta ja sen on tehnyt Jorge Martinez yhteistyössä kahden eri rypäletuottajan kanssa. Melozalin kylästä tulevat País-rypäleet saadaan 120-vuotiaista puskaköynnöksistä, Pencahuen kylän Malbec-rypäleet saadaan 60-vuotiaista vanhaan tyyliin vartetuista espalier-köynnöksistä. Rypäleet, joista kolmannesta ei erotettu rangoistaan, kävivät yhdessä luonnollisten hiivojen avulla sementtisissä munatankeissa. Tämän jälkeen viini lepäsi kolme kuukautta vanhoissa tammitynnyreissä, jonka jälkeen se pullotettiin suodattamttomana syyskuussa 2014. Aterciopelado, eli ”sametti”, tulisi tarjoilla Pinot Noirin tyyliin viilennettynä.
Creole, Cinsaultin ja Paísin blendi, on Ricardo Baettigin viini, jonka etuetiketti kertoo Creolen tarinan. Ricardo oli tutkimusmatkalla Itatan laaksossa, noin 400 km Santiagosta etelään, tavoitteenaan löytää hyvälaatuisia Cinsault-rypäleitä kasvattava pientuottaja. Oilon kylästä, läheltä Ranquilia, hän löysi pedantin vanhan herran, joka kasvatti laadukkaita rypäleitä luonnollisin menetelmin. Hänen kanssaan syntyi sopimus yhteisestä sadonkorjuusta. Keväällä suoritetun sadonkorjuun jälkeen Ricardo, joka ei ollut varautunut maksamaan rypäleitään käteisellä, joutui ajelemaan tuntitolkulla lähimpään kapunkiin voidakseen nostaa rahaa pankkitilittömälle viljelijälle. Creole kävi läpi hiilidioksidikäymisen, jonka jälkeen se puristettiin vertikaalisesti. Viini kävi sementtisissä munatankeissa ja sai ikääntyä 6 kuukautta vanhoissa ranskalaisissa tammitynnyreissä.
Despechado on Morande Artisanal Winesin pioneerin, Daniela Salinasin, viini. Puhdas Pinot Noir tulee Casablancan laaksosta, noin 100 km päästä Santiagosta. Rypäleet saadaan Danielan asuntoa ympäröiviltä kolmen hehtaarin palstoilta, äärimmäisen ravinneköyhältä graniittimaaperältä. Sadonkorjuun jälkeen puolet rypäleistä erotettiin rangoistaan. Tätä seurasi villihiivojen avulla käynnistetty kymmenpäiväinen käymisprosessi sementtisissä munatankeissa. Puristusta seurasi malolaktinen käyminen amfora-tyylisissä astioissa. Viiniä ei suodatettu ennen pullotusta.
Tirazis on alkujaan Sven Butchsveldin viini ja se tulee viileältä alueelta Casablancan laaksosta, Cerro Algarrobon kukkuloilta. Sven valmisti Tirazista vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen Daniela Salinas hyppäsi puikkoihin. Tirazisin Syrah-puskaköynnökset kasvavat rinteillä, joiden maaperä koostuu graniitista, savesta ja hiekasta. Sadonkorjuun jälkeen rypäleet erotettiin rangoista ja ne puristettiin hellästi. Rypälemehua maseroitiin kylmässä kuuden päivän ajan, jonka jälkeen lämpötilaa nostettiin ja viinin 35-päiväinen käymisprosessi alkoi. Lopulta viiniä ikäännytettiin 12 kuukautta ranskalaisissa tammitynnyreissä ja 12 kuukautta pullossa. Viinin nimi on elamiitin kieltä ja se viittaa muinaisessa Persiassa sijainneeseen Shyrazin kaupunkiin, josta Syrah-rypäleen uskotaan olevan kotoisin.

Morande Artisanal Wines

Daniela Salinas Morande

Morande Artisanal Wines is a project of the heart for five winemakers where each of Grupo Belen’s five winemakers has free hands to express themselves through wine. The project started when Daniela Salinas of Vistamar (a part of Grupo Belen) got the idea of using old Pinot Noir growing just outside her home. These sorely underrated grapes had for years been used in blends or had even been entirely neglected. Daniela asked her superiors if she could harvest these old vines and make her own wine. The thought sounded so inspiring that other winemakers became interested and they came up with the idea of a collaboration of winemakers with small Chilean vine growers. Each of Morande’s five artisanal wines is made by a different winemaker, they come from various regions and they have a different partnerships behind them.

Malmau Malbec’s name refers to the origin of the wine, “Malbec from Maule Valley.” Matías Michelini aimed to revitalize an old vineyard of Malbec vines he had found. Malbec is a natural choice for the Argentinean Matías who wanted the wine to represent his home country with the choice of grape albeit from a Chilean origin. Harvest was done in three passes determined by the ripeness of the grapes. Half the wine was fermented in concrete eggs, half in steel vats with wild yeasts. After a month of maceration the wine rests 12 months in French oak of which half was new.

Aterciopelado is a blend of Malbec and País, once Chile’s most planted grape variety. The wine comes from the Valley of Maule and is made by Jorge Martinez together with two local grape producers. The País grapes are sourced from 120 yo bush vines around the village of Melozal; the Malbec is from 60 yo espaliered vines from the village of Pencahue. The grapes, 2/3rds destemmed, are fermented together with wild yeasts in concrete eggs. Then the wine rested for three months in old oak barrels after which it was bottled unfiltered in September 2014. Aterciopelado, or “velvet,” should be served like Pinot Noir – a little bit chilled.

Creole, a blend of Cinsault and País, is Ricardo Baettigi’s wine and the front label tells its story. Ricardo was exploring the Itata Valley about 400 km south of Santiago searching for small growers of good quality Cinsault. In the village of Oilo, near Ranquil, he found a pedantic old gentleman who grew quality grapes with natural methods. The two made a deal of harvesting together. Having made the harvest in spring Ricardo, not having been prepared to pay for the grapes with cash, had to drive to the closest city to withdraw cash for the farmer without a bank account. Creole underwent carbonic maceration with a vertical press. The wine fermented in concrete eggs and was aged 6 months in old French oak barrels.

Despechado is the wine of Daniela Salinas, the pioneer of Morande Artisanal Wine. The pure Pinot Noir comes from Casablanca Valley, about 100 km from Santiago. The grapes come from a 3 ha vineyard surrounding Daniela’s home. The nutrient poor soils are granite. After harvest half the grapes are destemmed. This is followed by a wild fermentation of 10 days in concrete eggs. Pressing is followed my malolactic fermentation in amphorae. The wine is not filtered before bottling.

Tirazis was originally Sven Butchsveld’s wine and it comes from a cool area, the Cerro Algarrobo hills, in the Casablanca Valley. Sven made Tirazis until 2014 when Daniela Salinas took over. Tirazis’ Syrah bush vines grow on hills of granite, clay and sand. The grapes are destemmed after harvest and they are gently pressed. The juice is cold macerated for six days after which the temperature is raised and the 35-day fermentation takes place. Finally the wine is aged for 12 months in French oak barrels and 12 months in bottle. The wine’s name is of the Elamite language and refers to the old Persian town of Shyraz which is believed to be the birthplace of the Syrah grape variety.