Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Masia Can Tutusaus Eng

Masia Can Tutusausin historia on pitkä kuin katalonialainen kirkonkirja. Viinitilan ensimmäinen rakennus sijaitsi Garrafin ylängöllä tarhojen keskellä vuoteen 1729 asti, jolloin silloiset omistajat rakensivat viinintuotantoon soveltuvan rakennuksen läheisen kylän keskustaan. Toiminta jatkui pienimuotoisena sukupolvesta toiseen ja vuosisadalta seuraavalle. Joan Badell i Badell osti tilan vuonna 1986 ja terävöitti tilan toiminnan. Tästä asti Vins i Caves Tutusaus on tuottanut artesaanista DO Cava -luokiteltua kuohuviiniä, joka niittää mainetta maailmalla.

Masia Can Tutusaus tuottaa viininsä luomumenetelmin ravinneköyhällä maaperällä, joka koostuu kalkkikivestä ja punertavasta savesta. Mikro-bodegan tuotanto on poikkeuksellisen artesaanista jopa Viinitien listalla. Tila tuottaa vain 30.000 pulloa vuodessa, mikä tarkoittaa käsityötä kaikissa tuotannon vaiheissa. Viinin valmistusta määrittelevät perinteet: esimerkiksi disgorgement suoritetaan ilman pullon kaulan jäädytystä ja kypsytyksen aikainen tanssitus tehdään käsin, samaan tapaan kuin Champagnessa aikakaudella, joka edelsi automatisoidun huipputeknologian voitonmarssia.

Tilan viinintuotannosta vastaa Raimon Badell, joka takoo tarhojen rypäleistä uskomattomia viinejä. Viineihin käytettävät Xarel-lo köynnökset ovat keskimäärin 80 vuotta vanhoja, mikä selittää osan viinien huikeasta laadusta. Orgaaninen työskentely tarhalla selittää kenties toisen osan. Raimonin pistämätön ammattitaito eittämättä kolmannen. Tilan ainoana täysipäiväisenä työntekijänä toimivalla herralla on käsittämätön työmoraali ja kädet täynnä töitä vuoden jokaisena päivänä. Poikkeuksellisen laadun mysteerille jää silti vielä yllin kyllin tilaa.

Kun vertaa Masia Can Tutusausin viinintuotantoa alueen jättiläisiin, joiden vuosituotanto on 120 miljoonan kuohuvapullon paremmalla puolella, voi vain ihmetellä, miten talon tuotteet on kyetty hinnoittelemaan näin kilpailukykyisesti.

Celler Masia Can Tutusaus

The history of Masía Can Tutusaus is as long as a Catalan church book. The winery’s first building was situated in the middle of the vineyards in the Garraf Massif until 1729 when the owners built a wine cellar suitable for winemaking in the centre of a nearby village. Production was small in scale generation after generation and one century to the next. In 1986 Joan Badell i Badell bought the winery and streamlined production. From this time on Vins I Caves Tutusaus has produced artisanal DO Cava sparkling wine that is respected all over the world.

Masia Can Tutusaus makes wines organically from soils poor in nutrients. The soil is limestone and red clay. The micro-bodega’s output is exceptionally artisanal – even by Viinitie’s standards. They produce only 30.000 bottles of wine a year which means that everything is done by hand in every stage of the winemaking process. Tradition rules every stage of the winemaking: for example the disgorgement is done without freezing the neck of the bottle and riddling is done by hand, just like it was done in the Champagne region before automated technology took over.

Raimon Badell crafts unbelievable wines from the grapes and is in charge of the wine production. The Xarel.lo vines are on average 80 years old which in part explains the quality of the wines. Organic farming perhaps explains the second part. And Raimon’s craftsmanship the third. Being the only full-time employee Badell has an incomparable work ethic and his hands are full every day of the year. But all this still leaves space for us to wonder at the exceptional quality of the wines.

When you compare Masia Can Tutusaus’ production to the giants of the area who annually make 120 million bottles of fizz, one can only wonder how they can price their product so competitively.