Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lundén & Cie Eng

Lundén & Cie on alkujaan ruotsalaisen Markus Lundénin unelman alku. Markus työskenteli Ruotsin gastronomissa piireissä, kunnes päätti aloittaa enologian opinnot Geisenheimissa, Saksan Rheingaussa vuonna 2004. Koulunkäynnin ohella hänestä tuli oppipoika Weingut Georg Breuerilla ja vuosien saatossa hän yleni tilan viinintekijäksi.

Lundénin oma viinitila sai alkunsa vuonna 2007 kun hän otti haltuun muutamia palstoja ja alkoi valmistamaan pieniä määriä viiniä. Lundénin tuotanto on vieläkin pientä, vain noin 5000 pulloa vuodessa. Markus tuottaa viiniä kahdelta erinomaiselta tarhalta. Rüdesheim on oma palstansa samannimisen kylän takana olevalla kukkulalla. Berg Rottland on puolestaan Rüdesheimin jyrkkä ykköspalsta Rhein-joen rannalla. Berg Rottlandin mikroilmaston runsas auringonpaiste ja joesta heijastuvat valonsäteet kypsyttävät rypäleet optimiinsa.

Lundén eroaa muista alueen viinintekijöistä vinifioimalla viininsä erikseen pienissä erissä vaikka rypäleet tulevatkin samalta palstalta. Parhaan mahdollisen lopputuloksen hän saa sekoittamalla käytetyt viinit oikeassa suhteessa. Lundén yhdistää rehellisessä viiniteossaan kahden maailman parhaita puolia – perinteiset tekniikat saavat tukea nykyisestä viinitietämyksestä.

Lundén & Cie

Lundén & Cie was originally the Swedish Markus Lundén’s dream. Markus worked with gastronomy in Sweden until in 2004 he began oenology studies at Geisenheim in Germany’s Rheingau. Alongside his studies, he became an apprentice at Weingut Georg Breuer and over the years advanced to the property’s winemaker.

Lundén’s own winery was founded in 2007 when he received some plots and began to make a small amount of wine. Lundén’s production is still small – only about 5000 bottles a year. He makes wines from two excellent vineyards. Rüdesheim is a vineyard on a hill behind a village of the same name. Berg Rottland is Rüdesheim’s steep, prime vineyard by the Rhine River. Berg Rottland has a micro-climate with plenty of sun and reflections of light from the river which help produce grapes of optimal ripeness.

Lundén is different from the other wineries in the area in that he vinifies his wines separately in small batches even if the grapes come from the same vineyard. The best result he gets by blending these wines in just the right amounts. Lundén combines the best of two worlds in his sincere winemaking – traditional techniques are bolstered by current wine knowledge.