Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Loimer Eng

Itävaltalainen Fred Loimer on täydellisyyteen pyrkivä viininvalmistaja, jonka viinitilukset sijaitsevat pääosin Kamptalin Langenloisissa. Langenloisin ohella Loimerilla on myös muutaman hehtaarin verran viinitarhoja Wienin eteläpuolella, Thermenregionin Gumpoldskirchenissä. Loimerin omat palstat ovat luonnonmukaisesti viljeltyjä ja osalla niistä käytetään biodynaamisia menetelmiä.

Loimerilla on noin 60 hehtaaria tarhoja Kamptalissa, jonka ilmasto on Itävallan mittapuulla lämmin ja kuiva. Alueen ainutlaatuinen terroir syntyi jääkaudella, jolloin alueen maisema muokkaantui olennaisesti kun liikkuva jää kuljetti ja pakkasi maa-ainesta. Tämän seurauksena tarhoilta on löydettävissä erilaisten maaperätyyppien tilkkutäkki kalkkipitoisesta kiviaineksesta peruskiveen ja hiekkapitoiseen lössiin. Viininvalmistuksen kannalta maaperän moninaisuus on etu, sillä rypälelajikkeet viihtyvät erilaisissa maaperissä. Tämä mahdollistaa myös Loimerilla useiden eri rypälelajikkeiden tuotannon. Kolme neljäsosaa Loimerin palstoista on omistettu paikallisille DAC-lajikkeille, Grüner Veltlinerille ja Rieslingille. Näiden lisäksi tarhoilla kasvaa Pinot Noiria, Zweigeltia, Muskatelleria, Tramineria, Pinot Blancia, Rotgipfleria, Chardonnayta ja Pinot Grisiä.

Gumpoldskirchenin terroir on täysin erilainen kuin Kamptalin: alueen ilmastoa verrataan usein Burgundiin ja Gumpoldskircheniä pidetään otollisena paikkalisten lajikkeiden, kuten Zierfandler, Rotgipfler ja St Laurentin, mutta myös Pinot Noirin viljelyyn. Hiekka, savi ja sora dominoivat maaperää, alppien vuoristo suojelee aluetta viileiltä pohjoistuulilta ja leuto Pannonian ilmasto kuljettaa lämmintä ilmaa alueelle.

Loimerin periaatteena on korkeimman mahdollisen laadun tavoittelu aikaa ja vaivaa säästämättä: pieninkin yksityiskohta on merkittävä kokonaisuuden kannalta. Loimer on persoonana mielenkiintoinen yhdistelmä perfektionistista pikkutarkkuutta ja intohimoista omistautumista asialle. Vastuullisuus ei Loimerilla tarkoita vain luonnon kunnioittamista ja tuotannon ympäristövaikutusten minimoimista, vaan se ulottuu ympäristövastuullisuudesta myös sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen. Loimer kuuluu Itävaltalaisten tuottajien ”Respekt”-organisaatioon, jonka tavoitteena on ylittää luomusertifioidun tuotannon määrittelemät vastuullisuuden vaatimukset – myös työntekijöiden ja alueen eliöstön hyvinvointi pyritään varmistamaan.

Loimerin viinit kypsyvät vaikuttavassa, yli 150-vuotiaassa kellarissa, jotka Fred Loimer hankki omistukseensa vanhalta Haindorfin linnalta vuonna 1998. Tilan kellarit sijaitsevat Langenloisin kylän ulkoreunalla ja tarjoavat ihanteelliset olosuhteet laatuviinien säilyttämiseen ja kypsyttämiseen. Muinaisten kellarien päälle pystytettiin futuristinen rakennus, jonka minimalistinen arkkitehtuuri on linjassa Loimerin viinien kanssa, jotka ovat vähäeleisiä, tyylikkäitä ja hienovaraisia.

Loimer

The Austrian winemaker Fred Loimer is a perfectionist with vineyards in Kamptal, Langenlois. He also owns a couple hectares of vineyards south of Vienna in Gumpoldskirchen in the Thermenregion. Loimer’s own plots are organically farmed and some of them use biodynamic methods.

Loimer has c.64ha of vines in Kamptal where the climate is warm and dry by Austrian standards. The area’s unique terroir was formed during the ice age when the moving ice mass deposited materials and compressed the earth. This is why the vineyards have such varied soils from limestone to bedrock to sandy loess. This diversity of soil types is great for the diversity of grape varieties since they prefer different soils. Thanks to this diversity Loimer grows several varieties. Three quarters of his vineyards are dedicated to the local DAC varieties of Grüner Veltliner and Riesling. In addition to these he grows Pinot Noir, Zweigelt, Muskateller, Traminer, Pinot Blanc, Rotgipfler, Chardonnay and Pinot Gris.

Ther terroir at Gumpoldskirchen is completely different to that of Kamptal: its climate is often compared to Burgundy and it is considered a prime site to grow not only the local varieties of Zierfandler, Rotgipfler and St. Laurent but also for Pinot Noir. Sand, clay and gravel dominate the soils, the Alps protect the area from cold northerly winds and the mild Pannonian climate brings warm masses of air to the area.

Loimer’s principle is to make the best possible quality without skimping on time or effort: even small details are meaningful for the whole. Loimer as a person is an intriguing mix of perfectionist pedantry and passionate dedication. For Loimer responsibility does not just mean respecting nature and minimizing the environmental impact of wine production, it also pertains to social and economic responsibility. Loimer belongs to the Austrian producers’ “Respekt” organization which aims to go beyond the demands of the organic certification to ensure also the wellbeing of workers and the ecological system of the area.

Loimer’s wines are aged in an impressive over 150 year old cellar that Fred Loimer purchased from the old Haindorf castle in 1998. The cellars are situated on the outskirts of the village of Langenlois and provide ideal conditions for storing and ageing fine wine. A futuristic building was erected above the cellars. Its minimalist architecture is in line with Loimer’s wines which are unassuming, elegant and subtle.