Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Laurent Barth Eng

Juuri kun luulimme, että alsacelaiset gewürztraminerit ja pinot blancit ovat tylsiä ja ennalta-arvattavia! Laurent Barthin tila sijaitsee Bennwihrissä ja on mainio esimerkki viinimaailman yhden miehen showsta. Laurent Barthin tarhojen pinta-ala on yhteensä alle neljä hehtaaria, minkä seurauksena tilan kokonaistuotanto jää vaivaiseen 15.000 pulloon. Barth on todellinen mikrotuottaja vai tulisiko jo puhua nanotuottajasta?

Ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut Alsaceen merkittävästi. Kuumat kesät ovat tehneet monien alueen tuottajien viineistä raskaita, vähähappoisia ja latteita. Viineissä on runsaasti aromeja ja makua, mutta niiden kulautuskarisma ei ole kunnossa; toista lasillista ei tee mieli nauttia, mikä kielii ongelmista. Laurentin kohdalla dilemmaa ei ole, sillä jopa hänen gewürztraminerinsa on ensisijaisesti raikas ja vasta sitten sen jälkeen kukkea.

Laurent teki ensimmäisen viininsä vuonna 2004, viisi vuotta sen jälkeen kun tila oli siirtynyt hänen käsiinsä edeltävältä sukupolvelta. Tätä ennen hän oli harjoitellut viinintekoa eri puolilla maailmaa, aina Australiasta Intiaan ja Kaliforniasta Libanoniin. Pienen koon lisäksi tilan satomäärät ovat hyvin matalat: alueen suurin alueella sallittu kilomäärä on 80 hl/ha, mutta Laurent tähtää omassa tuotannossaan vain 40 hehtolitraan hehtaarilta, jotta viinien laatu olisi niin korkea kuin on mahdollista.

Maaperä Laurentin tarhojen eri palstojen välillä vaihtelee hyvin paljon ja sieltä löytyy mm. savimaata, merkeliä sekä hiekan ja pikkukivien sekaista lietemaata. Tarhoja viljellään biodynaamisin periaattein, ja viinit käyvät spontaanisti ilman lisättyjä hiivoja. Lopputulos on raikas, eloisa ja puhtaan makuinen. Lasillinen tätä muuttaa paatuneimmankin viininystävän käsityksen Alsacen mahdollisuuksista.

Laurent Barth

laurent-barth-large-1024x490.jpg

Laurent Barth’s small biodynamic winery is situated in Bennwhir, Alsace, 10 kilometers north of Colmar. The winery is a great example of a one man show in the world of wine. Laurent Barth has just under 4 hectares of vines under cultivation which is why his annual production is only about 15 000 bottles. Barth is truly a microproducer – or should we already talk about a nanoproducer? This is also the reason why they have limited availability at Viinitie.

Barth’s vines grow on 28 small plots. The soils vary greatly from plot to plot: you can find e.g. clay, marl and silt with a mix of sand and small stones. The youngest vines are about 5 years old; the oldest are about 60 years old with the average being about 30 years old. The vineyards are cultivated with biodynamic practices and the ideology of winemaking is strongly non-interventionist. The wines undergo spontaneous fermentation without added yeasts. The winemaking techniques are very traditional and modern gimmickry like fining or filtering is not done at all. Barth makes wines in as natural a way as possible while still making sure that the outcome is excellent – sulphites are sometimes added but only in minimal amounts.

Laurent made his first wine in 2004 five years after the winery had come into his hands from the previous generation. Before this he had practiced making wine all over the world from Australia to India and from California to Lebanon. Not only is the property small but so are the yields: the greatest yield allowed for the area is 80 hl/ha but Laurent aims for only 40 hl/ha so that the quality of his wines would be as high as possible.

Global warming has affected Alsace greatly. Hot summers has made many producers’ wines heavy, low in acidity and lacking in liveliness. The wines may have plenty of aromatics and taste but they lack moreishness – if  you don’t want to have a second glass, it’s a sign of problems. With Laurent’s wines there’s no such problems since even in his Gewürztraminer the floral notes are secondary to the refreshing character.