Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Koehler-Ruprecht Eng

Koehler-Ruprecht on Pfalzin kenties perinteikkäin tila, jonka historia ulottuu 1700-luvulle. Tilan toiminnan keskiössä alkumetreiltä lähtien olleita klassisia metodeja vaalitaan samanlaisella antaumuksella kuin konsanaan: kaikki tilan viinit käyvät vanhassa tammessa, viininvalmistusta ohjaa minimaalisen intervention periaate ja kellarin ainoa sähköinen apuväline on lämmitin, jolla varmistetaan punaviinien malolaktinen käyminen.
Koehler-Ruprechtin viinipalstat kattavat 10,5 hehtaaria Pfalzin viinialueen pohjoisosan Kallstadtissa. Haardt-vuoriston kupeessa, vanhojen kalkkikivilouhosten suojissa kasvavat vanhat viiniköynnökset imevät ravinteensa tuhansia vuosia sitten muodostuneiden kalkkikivikerrostumien läpi. Kerrostumien välisissä tasoissa on hiekkaa, lössiä, savea ja soraa. Koehler-Ruprechtin viinit ovat niittäneet kehuja siitä, miten hienosti ne ilmentävät vuosikertojaan. Suoraselkäisyyttäkään tilalta ei puutu – tästä kertonee Koehler-Ruprechtin päätös hyvästellä VDP siitä syystä, ettei kyseinen laatujärjestelmä kiellä chaptalisaatiota, eli sokerin lisäämistä viineihin.

Yksi tilan tähdistä, Kallstadter Saumagen, on Saksan korkeimman laatuluokituksen Grosses Gewächs –palsta, jota pidetään Kallstadtin tai jopa Pfalzin parhaana viininviljelyalueena. Kallstadtin länsipuolella, sarjakuvamaisen symmetrisellä kukkulalla sijaitsevan palstan maaperä koostuu kalkkikivestä. Etelään laskeutuvaa rinnettä kansoittavat vanhat Riesling-köynnökset. Palstan nimi viittaa paikalliseen herkkuun saumageniin, eli sian vatsalaukkuun.

Toinen tilan tärkeimmistä palstoista on Kallstadtin alueen länsireunalla, aivan Haardt-vuoriston juurilla sijaitseva Kallstadter Annaberg. Erste Lage -palsta Annabergin maaperä koostuu pääosin punaisesta hiekkakivestä, jota peittää kahden metrin hiekkakerrostuma. Sijainti 220 metrin korkeudessa ilmenee viineissä hapokkuutena. Poikkeuksellisen palstasta tekee se, että se on yksi Pfalzin harvoista, joita reunustaa seinämä. Annabergin kokonaispinta-ala on 6 hehtaaria ja tästä 2/3-osaa on Koehler-Ruprechtin hallussa. Ainoastaan parhaat vuosikerrat saavat kantaa palstan nimeä etiketissään – kehnommat vuosikerran nimetään pelkistetysti ”Kallstadter”. Näiden Koehler-Ruprechtin nimekkäimpien palstojen viinit ovat keränneet ylistyslauseita Robert Parkerista Gault Millauhun pitkälti kompleksisuutensa, ikääntymispotentiaalinsa ja terroir-edustavuutensa ansiosta.

Koehler-Ruprechtin perusti aikoinaan Ruprechtin perhe, joka muutaman vuosikymmenen jälkeen yhdisti voimansa Koehlereiden kanssa. Vuonna 1969 tila myytiin Otto Philippille. Tämän työtä jatkoi poika Bernd Phillippi, jonka ansioksi luetaan pitkälti Koehler-Ruprechtin klassisten laatuviinien nostaminen maailmanmaineeseen. Nykyään kellarimestarina toimivalla Dominik Sonalla on vahvasti sormensa pelissä tilan viinien huippulaadun saavuttamisessa ja Bernd toimii tilan konsulttina.

Koehler-Ruprecht

koehler_ruprecht_weingut.jpg

Koehler-Ruprecht is perhaps one of the most traditional wineries in Pfalz, with a history going back to the 18th century. Classical methods of production have been at the core of the winery’s ethos since the beginning and they are still adhered to today: all the wines are aged in old oak, minimal intervention is the ideal and the only electrical appliance in the cellar is a heater that ensures malolactic fermentation for the red wines.

Koehler-Ruprecht has 10,5 ha of vineyards in the northern Kallstadt region of Pfalz. Being right beside the Haardt Mountains, the vines growing amidst an ancient limestone quarry suck up nutrients through limestone layers formed thousands of years ago. Between the layers lie sand, loess, clay and gravel. Kohler-Ruprecht’s wines are acclaimed for showing the character of each vintage. The winery certainly doesn’t lack backbone – as evidenced by Koehler-Ruprecht’s decision to leave the VDP since the quality system allows chaptalization, or the addition of sugar to wines.

One of their star vineyards, Kallstadter Saumagen, is a Grosses Gewächs vineyard, Germany’s top quality designation, and it is considered Kallstadt’s and even Pfalz’s best vine growing area. Situated east of Kallstadt, the comically symmetric hill on which the vineyard stands is limestone. The south-facing slope has old Riesling vines. The name of the vineyard refers the local delicacy, Saumagen, or pork stomach.

Another of their most important vineyards is Kallstadten Annaberg on the western edge of Kallstadt right at the foot of the Haardt Mountains. This Erste Lage vineyard’s soils consist of mostly red sandstone on top of which is a sandy layer up to two meters tall. An elevation of 220 meters gives great acidity to the wines. The vineyard is exceptional for Pfalz in that it is one of the few that is surrounded by a wall. Annaberg has 6 ha and 2/3rds of it are owned by Koehler-Ruprecht. Only the best vintages can use the vineyard’s name on the label – weaker vintages are simply labeled “Kallstadter”. These more famous single vineyard wines of Kohler-Ruprecht have received praise from Robert Parker to the Gault Millau guide for their complexity, ageing potential and how well they show their terroirs.

Kohler-Ruprecht was founded by the Ruprecht family who, after a couple decades, joined forces with the Koehlers. In 1969 the winery was sold to Otto Philippi. His work was continued by his son Bernd Philippi who was responsible for making Koehler-Ruprecht’s wines world famous. Viticulture and cellar duties are now run by Dominik Sona, who is very much involved with the minutiae of creating top quality. Bernd continues on as a consultant.