Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Koehler-Ruprecht

Koehler-Ruprecht on Pfalzin kenties perinteikkäin tila, jonka historia ulottuu 1700-luvulle. Tilan toiminnan keskiössä alkumetreiltä lähtien olleita klassisia metodeja vaalitaan samanlaisella antaumuksella kuin konsanaan: kaikki tilan viinit käyvät vanhassa tammessa, viininvalmistusta ohjaa minimaalisen intervention periaate ja kellarin ainoa sähköinen apuväline on lämmitin, jolla varmistetaan punaviinien malolaktinen käyminen.
Koehler-Ruprechtin viinipalstat kattavat 10,5 hehtaaria Pfalzin viinialueen pohjoisosan Kallstadtissa. Haardt-vuoriston kupeessa, vanhojen kalkkikivilouhosten suojissa kasvavat vanhat viiniköynnökset imevät ravinteensa tuhansia vuosia sitten muodostuneiden kalkkikivikerrostumien läpi. Kerrostumien välisissä tasoissa on hiekkaa, lössiä, savea ja soraa. Koehler-Ruprechtin viinit ovat niittäneet kehuja siitä, miten hienosti ne ilmentävät vuosikertojaan. Suoraselkäisyyttäkään tilalta ei puutu – tästä kertonee Koehler-Ruprechtin päätös hyvästellä VDP siitä syystä, ettei kyseinen laatujärjestelmä kiellä chaptalisaatiota, eli sokerin lisäämistä viineihin.

Yksi tilan tähdistä, Kallstadter Saumagen, on Saksan korkeimman laatuluokituksen Grosses Gewächs –palsta, jota pidetään Kallstadtin tai jopa Pfalzin parhaana viininviljelyalueena. Kallstadtin länsipuolella, sarjakuvamaisen symmetrisellä kukkulalla sijaitsevan palstan maaperä koostuu kalkkikivestä. Etelään laskeutuvaa rinnettä kansoittavat vanhat Riesling-köynnökset. Palstan nimi viittaa paikalliseen herkkuun saumageniin, eli sian vatsalaukkuun.

Toinen tilan tärkeimmistä palstoista on Kallstadtin alueen länsireunalla, aivan Haardt-vuoriston juurilla sijaitseva Kallstadter Annaberg. Erste Lage -palsta Annabergin maaperä koostuu pääosin punaisesta hiekkakivestä, jota peittää kahden metrin hiekkakerrostuma. Sijainti 220 metrin korkeudessa ilmenee viineissä hapokkuutena. Poikkeuksellisen palstasta tekee se, että se on yksi Pfalzin harvoista, joita reunustaa seinämä. Annabergin kokonaispinta-ala on 6 hehtaaria ja tästä 2/3-osaa on Koehler-Ruprechtin hallussa. Ainoastaan parhaat vuosikerrat saavat kantaa palstan nimeä etiketissään – kehnommat vuosikerran nimetään pelkistetysti ”Kallstadter”. Näiden Koehler-Ruprechtin nimekkäimpien palstojen viinit ovat keränneet ylistyslauseita Robert Parkerista Gault Millauhun pitkälti kompleksisuutensa, ikääntymispotentiaalinsa ja terroir-edustavuutensa ansiosta.

Koehler-Ruprechtin perusti aikoinaan Ruprechtin perhe, joka muutaman vuosikymmenen jälkeen yhdisti voimansa Koehlereiden kanssa. Vuonna 1969 tila myytiin Otto Philippille. Tämän työtä jatkoi poika Bernd Phillippi, jonka ansioksi luetaan pitkälti Koehler-Ruprechtin klassisten laatuviinien nostaminen maailmanmaineeseen. Nykyään kellarimestarina toimivalla Dominik Sonalla on vahvasti sormensa pelissä tilan viinien huippulaadun saavuttamisessa ja Bernd toimii tilan konsulttina.

Koehler-Ruprecht

koehler_ruprecht_weingut.jpg

Koehler-Ruprecht on Pfalzin kenties perinteikkäin tila, jonka historia ulottuu 1700-luvulle. Tilan toiminnan keskiössä alkumetreiltä lähtien olleita klassisia metodeja vaalitaan samanlaisella antaumuksella kuin konsanaan: kaikki tilan viinit käyvät vanhassa tammessa, viininvalmistusta ohjaa minimaalisen intervention periaate, eikä viininvalmistuksessa käytetä mitään ylimääräistä. Kellarin ainoa sähköinen apuväline on lämmitin, jolla varmistetaan punaviinien malolaktinen käyminen. Muuten viinien annetaan käydä omalla tahdillaan, eikä fermentaatiota kontrolloida saati seurata tarkasti.

Koehler-Ruprechtin viinipalstat kattavat 10,5 hehtaaria Pfalzin viinialueen pohjoisosan Kallstadtissa. Haardt-vuoriston kupeessa, vanhojen kalkkikivilouhosten suojissa kasvavat vanhat viiniköynnökset imevät ravinteensa tuhansia vuosia sitten muodostuneiden kalkkikivikerrostumien läpi. Kerrostumien välisissä tasoissa on hiekkaa, lössiä, savea ja soraa. Koehler-Ruprechtin viinit ovat niittäneet kehuja siitä, miten hienosti ne ilmentävät vuosikertojaan. Suoraselkäisyyttäkään tilalta ei puutu – tästä kertonee Koehler-Ruprechtin päätös hyvästellä VDP vuonna 2014 siitä syystä, ettei kyseinen laatujärjestelmä kiellä chaptalisaatiota, eli sokerin lisäämistä viineihin. Muutenkin tila ei suostu toiminnassaan seuraamaan orgaanisten tai biodynaamisten sertifikaattien sanelemia ohjeita tai säädöksiä, vaan tekee juuri niin kuin itse kokee parhaaksi.

Yksi tilan tähdistä, Kallstadter Saumagen, on Saksan korkeimman laatuluokituksen Grosses Gewächs –palsta, jota pidetään Kallstadtin tai jopa Pfalzin parhaana viininviljelyalueena. Kallstadtin länsipuolella, sarjakuvamaisen symmetrisellä kukkulalla sijaitsevan palstan maaperä koostuu kalkkikivestä. Etelään laskeutuvaa rinnettä kansoittavat vanhat Riesling-köynnökset. Palstan nimi viittaa paikalliseen herkkuun saumageniin, eli sian vatsalaukkuun.

Toinen tilan tärkeimmistä palstoista on Kallstadtin alueen länsireunalla, aivan Haardt-vuoriston juurilla sijaitseva Kallstadter Annaberg. Erste Lage -palsta Annabergin maaperä koostuu pääosin punaisesta hiekkakivestä, jota peittää kahden metrin hiekkakerrostuma. Sijainti 220 metrin korkeudessa ilmenee viineissä hapokkuutena. Poikkeuksellisen palstasta tekee se, että se on yksi Pfalzin harvoista, joita reunustaa seinämä. Annabergin kokonaispinta-ala on 6 hehtaaria ja tästä 2/3-osaa on Koehler-Ruprechtin hallussa. Ainoastaan parhaat vuosikerrat saavat kantaa palstan nimeä etiketissään – kehnommat vuosikerran nimetään pelkistetysti ”Kallstadter”. Näiden Koehler-Ruprechtin nimekkäimpien palstojen viinit ovat keränneet ylistyslauseita Robert Parkerista Gault Millauhun pitkälti kompleksisuutensa, ikääntymispotentiaalinsa ja terroir-edustavuutensa ansiosta.

Koehler-Ruprechtin perusti aikoinaan Ruprechtin perhe, joka muutaman vuosikymmenen jälkeen yhdisti voimansa Koehlereiden kanssa. Vuonna 1969 tila myytiin Otto Philippille. Tämän työtä jatkoi poika Bernd Phillippi, jonka ansioksi luetaan pitkälti Koehler-Ruprechtin klassisten laatuviinien nostaminen maailmanmaineeseen. Nykyään kellarimestarina toimivalla Dominik Sonalla on vahvasti sormensa pelissä tilan viinien huippulaadun saavuttamisessa ja Bernd toimii tilan konsulttina.