Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Knebel Eng

Pieteetillä valmistettuihin Knebelin rieslingeihin on vaikea olla hullaantumatta. Henkeäsalpaavan jyrkiltä Pohjois-Moselin terassirinteiltä kotoisin olevat Knebelin rieslingit ovat paitsi äärimmäisen laadukkaita, myös oiva esimerkki Moselin rieslingien tyylien kirjosta. Puhtaus, intensiivisyys ja terroirin ilmentäminen ovat tämän viinitalon valtteja.

Weingut Reinhard & Beate Knebel on tilan perustamisvuodesta 1990 lähtien seurannut mottoaan ”Respect”. Tuotanto toteutetaan luonnon ehdoilla, ympäristöä kuunnellen. Rieslingin monimuotoisuutta kunnioitetaan antamalla kasvuolosuhteiden heijastua viiniin. Kukin viini on oman vuosikertansa, palstansa ja maaperänsä elegantti edustaja.

Seitsemän hehtaaria, noin 40-vuotiaat köynnökset, handarbeit, äiti ja poika Knebel sekä Immich Batteriebergin Gernot Kollman – kombon tulos palkitsee nauttijansa!

Knebel

It’s difficult not to fall for Knebel’s Rieslings made with such reverence. Knebel’s Rieslings, coming from breathtakingly steep Northern Mosel terraces, are not only of superb quality but are also an example of the variety of styles within Mosel. Purity, intensity and transparency of terroir are hallmarks of this winery’s style.

Weingut Reinhard & Beate Knebel has followed their motto of “Respect” since they founded the winery in 1990. Wine is produced on nature’s terms and through listening to the environment. The multifaceted nature of Riesling is respected by letting the growing conditions show in the wines. Each wine is an example of its vintage, vineyard and soils.

Seven hectares, about 40 year-old vines, artisanal production, mother and son Knebel as wellas Immich-Batterieberg’s Gernot Kollman – this combination truly rewards the wino!