Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Karl Schaefer

Karl Schaefer on eräs Saksan Pfalzin palkituimmista tiloista (mm. Mundus Vini 2015), mikä ei ole lainkaan itsestäänselvä saavutus rieslingeistä tunnetulla seudulla. Tilan historia ulottuu vuoteen 1843 asti, jolloin lääkärismies Christian Schaefer perusti sukunimeään kantavan viinitilan. Tätä nykyä ruorissa on von Nellin pariskunta Nana ja Job, jotka ostivat tilan Schaeferin suvulta.

Karl Schaefer tuottaa 17 hehtaarin tarhoiltaan pääasiassa rieslingiä, joka kasvaa hurjan jyrkkiin rinteisiin pengerretyillä terasseilla. Tilan viininteko-ote on perinteikäs. Viini valmistuu käsityönä, orgaanisesti, ikivanhoissa tammitynnyreissä, ilman teollisia hiivoja tai muita viime vuosikymmenien kotkotuksia. Käsityöhön pakottavat ideologian ohella maantieleelliset tekijät, kuten pelottavan jyrkät terassirinteet.

Tilan viinit ovat puhdaspiirteisiä ja aseista riisuvan hapokkaita. Tilan rieslingeissä tulee mineraalisuuden kautta hienosti esiin alueen hiekkakivinen maaperä. Kaksi kettua sisältävästä etiketistään mieleen jäävä Schaefer tekee unohtumattomia valkoviinejä, joita maistellessa ei jää epäselväksi, miksi saksalaista rieslingiä pidetään tyylissään maailman parhaana.

Karl Schaefer

Schaefer 1.jpg

Karl Schaefer on eräs Saksan Pfalzin palkituimmista tiloista (mm. Mundus Vini 2015), mikä ei ole lainkaan itsestäänselvä saavutus rieslingeistä tunnetulla seudulla. Tilan historia ulottuu vuoteen 1843 asti, jolloin lääkärismies Christian Schaefer perusti sukunimeään kantavan viinitilan. Tätä nykyä ruorissa on von Nellin pariskunta Nana ja Job, jotka ostivat tilan Schaeferin suvulta.

Schaeferin tila tuottaa 17 hehtaarin tarhoillaan pääasiassa Rieslingiä, joka kasvaa hurjan jyrkkiin rinteisiin pengerretyillä terasseilla. Tilan viininteon ote on perinteikäs. Viinit valmistuvat käsityönä ja orgaanisesti ikivanhoissa tammitynnyreissä ilman teollisia hiivoja tai muita viime vuosikymmenien kotkotuksia. Käsityöhön pakottavat ideologian ohella maantieteelliset tekijät, joista pelottavan jyrkät terassirinteet eivät ole suinkaan vähäisimpiä.

Tilan viinit ovat puhdaspiirteisiä ja aseista riisuvan hapokkaita. Tilan rieslingeissä tulee mineraalisuuden kautta hienosti esiin alueen hiekkakivinen maaperä. Kaksi kettua sisältävästä etiketistään mieleen jäävä Schaefer tekee unohtumattomia valkoviinejä, joita maistellessa ei jää epäselväksi, miksi saksalaista rieslingiä pidetään tyylissään maailman parhaana.