Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Jopen Eng

Jopenin tarina alkaa 1400-luvulta, kun Haarlemista kasvoi yksi Hollannin merkittävimmistä olutta panevista kaupungeista. Olutta kuljeteltiin ympäri maata Spaarne-jokea pitkin Jopen-nimisissä 112-litraisissa tynnyreissä. Korkealaatuisen oluen panemisen voittokulku ei kuitenkaan jatkunut keskeytyksettä tähän päivään asti, vaan Haarlemin viimeinen panimo lopetti toimintansa vuonna 1916.

Uusi nousukausi alkoi, kun Haarlemin kaupungin 750 -vuotisjuhlia alettiin valmistelemaan ja Haarlem Beer Society päätti ryhtyä elvyttämään kaupungin oluenpanokulttuuria. Olutta ruvettiin panemaan vuosilta 1407 ja 1501 löytyneiden reseptien pohjalta. Lokakuussa 1994 lanseerattiin vuoden 1501 reseptin pohjalta olut, joka sai nimen Hoppen. Tästä tuli Jopenin panimon ensimmäinen olut.

Vuoteen 2010 asti Jopenin panimo teki oluitaan muiden panimoiden tiloissa. Tuolloin Jopen rakennutti vanhan kirkon tiloihin Jopenkerk-nimisen kokonaisuuden, joka pitää sisällään panimon, kahvilan sekä ravintolan. Huippulaatuista olutta pannaan perinteitä kunnioittaen, mutta uusimpia laitteita ja parhaimpia mahdollisia raaka-aineita käyttäen. Monet oluista pannaan edelleen ikivanhoja reseptejä käyttäen. Kaikkia oluita yhdistää niiden korkea laatu sekä niiden autenttinen, erityinen ja runsas makumaailma.

Vuosien varrella panimon tuotantomääriä on kasvatettu tasaiseen tahtiin ja tästä johtuen yhä useampi pääsee nauttimaan Jopenin laatuoluista myös Haarlemin ulkopuolella.

Jopen

jopenlogo.jpg

Jopen’s story begins in the 15th century when Haarlem grew to become one of Holland’s most important beer brewing cities. Beer was transported all throughout the country on the Spaarne River in 112 liter barrels called “jopen.” But the triumphant onward march of quality beer brewing didn’t continue uninterrupted to this day: Haarlem’s last brewery ceased operations in 1916.

A time of new growth began when preparations for Haarlem’s 750th anniversary were under way and the Haarlem Beer Society decided to resurrect the city’s brewing culture. They started brewing using recipes they found from 1407 and 1501. In October 1994 they launched a beer, called Hoppen, that was based on the 1501 recipe. This was Jopen’s first beer.

Jopen used to brew beers in other breweries’ premises until in 2010 they converted an old church into Jopenkirk – consisting of a brewery, café and restaurant. Great quality beer is brewed in ways respectful of traditions but by using the most modern equipment and the best possible ingredients. Many of the beers are still made using ancient recipes. All the beers are of great quality and have an authentic, unique and rich palate of flavours.

Over the years production has grown steadily and as a consequence more and more people are able to enjoy Jopen’s products outside of Haarlem.