Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Jiménez-Landi Eng

Jiménez-Landin pieni viinitila sijaitsee Méntridan kylässä, Toledon alueella, 50 kilometriä lounaaseen Madridista. Tilan pitäjät, Daniel ja José Jiménez-Landi, kasvoivat ikivanhojen sementtitankkien ja puristimien keskellä kylässä, jonka vanhimmat viinipalstat ovat 1300-luvulta. Vuonna 2004 kaksikko päätti kunnostaa kotitilansa ja omistautua vanhoista köynnöksistä valmistettavien, terroiriaan edustavien laatuviinien valmistukseen.

Jiménez-Landin palstat kattavat 15 hehtaarin alan Méntridan ja El Real de San Vincenten kylien alueella. Tila sijaitsee reilun puolen kilometrin korkeudessa, minkä ansiosta Jiménez-Landi kantaa epävirallista titteliä maailman korkeimmalla kasvavien Garnacha-rypäleiden hallitsijana. Köynnökset kasvavat hiekkaisella graniittimaaperällä, jonka koostumus on hapokas ja vähäkalkkinen. Alueen ilmasto on erittäin mannermainen, eli alueelle ominaista ovat kuivuus ja merkittävät lämpötilaerot kesän ja talven välillä. Talvet ovat pitkiä ja kylmiä, ja niiden vaikutusta voimistavat pohjoisen Sierra de Gredos -vuoristosta virtaavat kylmät tuulet. Kesät ovat kuumia ja erittäin vähäsateisia – alueella sataa keskimäärin vain 465 mm vuodessa.

Toledon vallitseva rypäle on Garnacha, mutta alueella viljellään myös muita haastaviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutuvia lajikkeita. Jiménez-Landin tilalla tuotetaan Garnachan ohella Syrahia ja Cabernet Sauvignonia. Méntridan viiniköynnökset ovat iältään 12–40 -vuotiaita, El Real de San Vincen köynnökset ovat arviolta 40–70 -vuotiaita. Viininvalimistusta ohjaavat luonnonlliset menetelmät: käytössä ovat tilan omilta tarhoilta eristetyt luonnolliset hiivakannat ja ainoastaan luomutuotannossa sallitut yhdisteet. Danielin ja Josén ideologia pohjautuu mahdollisimman vähäiselle interventiolle, jolloin viinit edustavat alkuperäänsä tuoden esille kunkin rypäleen ominaispiirteet ja ainutlaatuisista kasvuolosuhteista kumpuavan luontaisen hapokkuuden. Kuivista olosuhteista huolimatta palstoja ei kastella.

Rypäleet poimitaan pieniin koreihin kun ne saavuttavat optimaalisen kypsyyden. Sadonkorjuun jälkeen, viinistä riippuen, rypäleet erotetaan rangoista tai tertut säilytetään kokonaisina. Tämän jälkeen suoritetaan nelipäiväinen esimaserointi, jota seuraa lämpökontrolloiduissa terästankeissa tapahtuva alkoholikäyminen. Käymisprosessien aikana Méntridan ja El Real de San Vincenten palstojen viinit pidetään erillään. Jotkin Jiménez-Landin viinit käyvät avoimissa puuastioissa ilman mekaanista apua: rypäleet poljetaan jaloin ja ne pumpataan käsin ilman sähköä. Viinejä ei stabiloida, kirkasteta tai suodateta. Pullotuksen yhteydessä lisätään minimaalinen määrä sulfiitteja. Kypsytys tapahtuu ranskalaisissa kevyesti paahdetuissa tynnyreissä, joiden koko vaihtelee 500 ja 3000 litran välillä.

Jiménez-Landi

Jiménez-Landi’s small winery is situated in the village of Méntrida, Toledo, 50km southwest of Madrid. The owners, Daniel and José Jiménez-Landi, grew up in the village surrounded by concrete vats and presses where the oldest vineyards are from the 14th century. In 2004 the two decided to renovate their family’s winery and started to make quality wine from old vines that reflects the terroir of the area.

Jiménez-Landi’s vineyards cover 15 ha of land around the villages of Méntrida and El Real de San Vincente. The elevation is at roughly 500 meters so Jiménez-Landi has the unofficial title of owner of the highest Garnacha in the world. The vines grow on sandy granite soils that are acidic and low in chalk. The area has a continental climate which means it is dry and there are big differences between summer and winter temperatures. Winters are cold and long and influenced by the cold winds blowing from the northern Sierra de Gredos mountains. Summers are hot and have very little rainfall – the area receives an average of only 465mm of rain a year.

The main grape variety in Toledo is Garnacha but the area also has other grapes suited to such a harsh environment. Jiménez-Landi produces Syrah and Cabernet Sauvignon in addition to Garnacha. Méntrida’s vines are 12-40 yo; El Real de San Vince’s are 40-70 yo. Winemaking is guided by natural principles: yeasts are selected from their own vineyards and only organic methods are used. Daniel and José’s ideology is that of minimal intervention which allows the wines to show their grape varieties’ characteristics and terroirs and ensures good, natural acidity in the wines. Despite being an arid region the vines are not irrigated. 

Grapes are picked in to small baskets when they reach optimal ripeness. After harvest, depending on the wine, the bunches are destemmed or kept whole. Then comes four days of pre-maceration followed by a temperature controlled alcoholic fermentation in steel vats. During fermentation the wines from Méntrida’s and El Real de San Vincente’s plots are kept separate. Some of Jiménez-Landi’s wines are fermented in open wooden barrels without mechanical help: grapes are pressed by feet and they are pumped without electricity, just by the power of human hands. Wines are not stabilized, fined or filtered. A minimal amount of sulphur is added during bottling. Ageing is in lightly toasted French oak barrels the size of which varies from 500 to 3000 liters.