Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Jaanihanso

JAANIHANSO

Jaanihanson siideritilan historian voi jälijittää 1700-luvulle asti. Nykyisille omistajille sielukas maatilatontti siirtyi vuonna 2000. Tila sijaitsee noin 38 km Pärnusta pohjoiseen, eivätkä kasvuolosuhteet juurikaan poikkea tunnetuista Bretagnen tai Lounais-Englannin perinteisistä siiderin tuotantoalueista. 

Jaanihanson omena- ja siideritilalla on noin 4000 omenapuuta yhteensä 25 hehtaarin alueella. Tilalla suositaan luonnonmukaisia tuotantometodeja – siiderit käyvät villihiivojen avulla, eikä niitä keitetä, suodateta tai hiilihapoteta. Luonnolliseen, pitkään käymisprosessiin puututaan mahdollisimman vähän, jolloin siidereihin ehtii syntymään kompleksisempia aromeita.