Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Hernando y Sourdais Eng

Bertrand Sourdais ja David Hernando ovat ranskalais-espanajalainen kaksikko, joka valmistaa käsityöläisen ottein viiniä itäisen Ribera del Dueron Soríassa. Punaviiniin keskittyvä pienen pieni viinitila tuottaa upeita sertifioimattomia luomuviinejä, jotka edustavat hienosti kasvualuettaan. Viininvalmistuksessa luotetaan alueelle tyypilliseen rypälelajike Tinto Finoon, eli Tempranilloon.

Viinintekijänä toimiva Sourdais kutsuu Sorían aluetta leikillisesti Ribera del Dueron ”katoksi”, viitaten tällä alueen korkeuteen ja sitä myöten muuta Ribera del Dueroa viileämpiin ilmasto-olosuhteisiin. Kun viininvalmistustekniikat tarhoilla ja kellarilla ovat kohdallaan, alueella voidaan tuottaa viinejä, jotka ovat tyyliltään valtavirta-Riberoja raikkaampia ja elengantimpeja.

Maaperän koostumus Soríassa vaihtelee, mutta yhtenäinen tekijä koko alueella on maaperän köyhyys: hiekkaisuus ja ravinteiden puute ovat edesauttaneet sitä, ettei viinikirva ole päässyt leviämään alueelle. Aluetta täplittävätkin pienet palstat täynnä vanhoja, varttamattomia köynnöksiä ajalta ennen viinikirvan aiheuttamia tuhoja.

Hernando y Sourdais

Bertrand Sourdais and David Hernando are a French-Spanish duo who make artisanal wine in Soría in the eastern part of Ribera del Duero. Concentrating on red wine, the tiny winery makes brilliant uncertified organic wines that showcase the terroir of the area. They grow the typical grape variety of the area, Tinto Fino, which is a synonym for Tempranillo. 

Sourdais, the winemaker, jokingly calls the Soría area the “roof” of Ribera del Duero because of its elevation – which also makes this a cooler subregion of Ribera del Duero. When the winemaking techniques in the vineyards and the cellar are in order, the region can produce wines that are more fresh and elegant than your average Ribera.

Soils in Sória are variable but the one common theme is that soils are poor: sandiness and lack of nutrients have helped to keep in check the spread of Phylloxera. There are patches of old vineyards with ungrafted vines from pre-Phylloxera times.