Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Guy Robin Eng

Domaine Guy Robin et Fils on perinteikäs sukutila, jonka historia Chablis’n viinintuottajana alkoi vuonna 1845. Sen 20 hehtaarin tarhat ympäröivät Chablis’n kylää jyrkillä kaakkoon viettävillä rinteillä ja hyötyvät näin ollen maksimaalisesta auringonpaisteesta. Tilan viinintekijänä toimii tätä nykyä Marie-Ange Robin, jonka luonnonmukainen ja vähäisen intervention tyyli on kerännyt laajalti kehuja ja palkintoja. Tilan viinejä käytetään vähän, jos lainkaan tammessa, jotta sekä rypäleen että terroirin ominaisuudet pääsisivät viineissä mahdollisimman puhtaasti esiin.

Tilan tarhat sijaitsevat Chablis’n arvostetuimmilla apellaatioilla: tilan Grand Crut tulevat Bougros’n, Valmur’n, Blanchot’n, Les Clos’n ja Vaudésir’n tarhoilta. Premier Crut puolestaan Montmains’n, Mont de Milieu’n, Montée de Tonnerre’n, Vaillons’n ja Butteaux’n tarhoilta. Tarhojen erilaisuuden ansiosta Domaine Guy Robinin Chablis’t tarjoavat laajan kattauksen viinityylistä.

Domaine Guy Robin

Guy Robin Chablis map

Domaine Guy Robin et Fils is a traditional family winery whose history as a Chablis wine producer goes back to 1845. Their 20 hectares of vines surround the village of Chablis on steep southeast-facing slopes on which the grapes can get maximum benefit from sunlight. It is a special winery for up to 80% of their vines are old, ungrafted, pre-phylloxera vines. 

The winemaker today is the award winning Marie-Ange Robin whose natural and low-intervention style has been widely praised. The wines see little if any oak so that the grape and terroir characteristics could shine as clearly as possible. 

Guy Robin’s plots are in some of the most prestigious vineyards of Chablis: the Grand Crus come from Bougros, Valmur, Blanchot, Les Clos and Vaudésir. The Premier Crus come from Montmains, Mont de Milieu, Montée de Tonnerre, Vaillons and Butteaux. Due to the varying natures of these vineyards, Domaine Guy Robin’s wines will give a wide taste of what this appellation can produce.