Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Groote Post

GROOTE POST

Meijerisuvun jälkeläiset, Peter ja Nick Pentz pyörittävät Groote Postin viinitilaa Darling Hillsissä, Cape West Coastilla. 100 hehtaarin viinipalstojen parhaat rypäleet käytetään tilan omaan viinituotantoon ja loput myydän muille. 200–450 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevat etelään suuntatuvat viinitarhat nauttivat Atlantilta puhaltavista viileistä tuulista, mikä mahdollistaa myöhäisen sadonkorjuun alueen tyypilliseen rytmiin verrattuna.