Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Franck Massard Eng

”Tehdäkseen hyviä viinejä täytyy ottaa riskejä viinitarhalla ja kellarissa. Viiniköynnösten istutus ankarissa olosuhteissa, jyrkillä rinteillä, joissa vallitsevat äärimmäiset olosuhteet, on vasta ensimmäinen askel huippuviinin valmistuksessa”.

Franck Massard aloitti viiniuransa ravintolasalin puolelta ja vuonna 1996 hänet valittiin Ison-Britannian parhaaksi sommelieriksi. Viinin kaatamiseen kyllästyttyään Franck päätti hypätä toiselle puolelle aitaa ja opetella valmistamaan viiniä. Torres värväsi nuoren kyvyn riveihinsä. Massard viihtyi suuryrityksessä, mutta pinnan ajalla muhi ajatus oman viinitilan pyörittämisestä. Kahdeksan vuoden Torres-pestin jälkeen hänen unelmansa toteutui. Vuonna 2009 Epicure Wines aloitti toimintansa. Kumppaniksi yritykseen Franck löysi Christophe Brunetin. Epicure edustaa nousevia minikokoisia espanjalaisia tiloja ja valmistaa viinejä Massardin nimellä.

Massardin viinit erottuvat edukseen sekä lasissa että hyllyllä. Esimerkiksi Viinitien valikoimissa olevan Más Amorin etiketissä on graffitti, joka lienee ensimmäinen laatuaa viinin historiassa. Tyyliltään viinit ovat yhdistelmä innovaatioita ja perinteitä. Massardin nimeä kantava viini ei jää tutkassa katveeseen sen enempää kuin vedä överiksi. Ylilyöntien sijasta Massardin viini tasapainoilee uusien ja vanhojen ajattelutapojen välimaastossa freesaten toimialan näköaloja onnistuneesti.

Tuottajan kotisivu: www.epicure-wines.com

Franck Massard

massard.png

“To make good wines, you need to take risks in the vineyard and in the cellar. Planting vines in harsh environments, on steep slopes with extreme conditions is just the first step in making great wine.”

Franck Massard started his wine career in the restaurant side of the business and in 1996 he was chosen the best sommelier in Britain. Having become bored with pouring wine Franck decided to jump over the fence and learned to make wine. Torres recruited the young talent. Massard enjoyed working with a big winery but he did all the time have thoughts about running his own vineyard. After eight years with Torres his dream became true. In 2009 Epicure Wines was founded. Franck found a partner in Christophe Brunet. Epicure represents the up and coming miniature Spanish wineries and makes wines under Massard’s name.

Massard’s wines stand out favourably in both the glass and in shelves. For example the Más Amor in Viinitie’s selections has graffiti on its label which is probably the first example of such in the history of wine. Stylistically the wines combine innovation to tradition. A wine carrying the name Massard will not be a shy and retiring wine nor will it be over the top. Rather than overkill Massard’s wine strikes a balance between new and old ways of thinking and brings fresh middle ground ideas into winemaking.