Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

First Drop Eng

First Drop on australialaisten ystävysten, Matt Gantin ja John Retsasin, kunnianhimoinen viiniprojekti Etelä-Australian Barossa Valleyssa. First Drop on alusta lähtien tuonut avoimesti esille viinintuottajaelämän parhaita puolia ja ja tilan meininki näyttääkin päällepäin kadehdittavan rennolta. Pinnan alla piilee kuitenkin vahva ambitio terroir-vetoisten laatuviinien tuotannosta, jota ohjailee vakuuttava tietotaito ja tekninen osaaminen. Tästä kertonee muun muassa se, että Matt valittiin The Wine Societyn vuoden nuoreksi viinintekijäksi vuosina 2004 ja 2007.

Mattin ja Johnin ”Home of the Brave” -viinitalo on pyörinyt vuodesta 2004. Erilaisia lajikkeita sekoitellaan rohkeasti eikä perinteisen viinimaailman normien anneta rajoittaa luovuutta. Monet First Dropin käyttämistä rypälelajikkeista ovat eurooppalaista perua; Arneis, Nebbiolo, Trincadeira, Montepulciano, Barbera, Touriga Nacional, Tempranillo ja muut kulkevat käsi kädessä Chardonnayn ja Shirazin kanssa.

Mattin ja Johnin viineissä on aina reilusti rokkia mukana. Heidän visuaalinen näkemyksensä ilmentyy kokonaisuudessaan viinien etiketeissä: pullojen etiketit on usein tehty sarjakuvan muotoon kertoen kyseisen viinin sadonkorjuun tarinan. Tasting-videoiden taustalla soi räppi ja toisinaan jannut maistelevat viiniä suoraan pullon suusta. Kielenkäyttö voisi jonkun mielestä olla jopa roisia ja esimerkiksi ’booze’ -sanaa viljellään taajaan viineistä puhuttaessa. Näiden heppujen tapauksessa sisältö ratkaisee – ei tyyli!

”First Drop is about life, flavour and fun.”

First Drop

fdcol_38.jpg

First Drop is an ambitious project of two friends, Matt Gant and John Retsas, in South Australia’s Barossa Valley. From its start First Drop has been open about the best parts of the winemaking lifestyle and the atmosphere at the winery seems to be enviably relaxed. But below the surface there is a strong ambition to make quality wines that reflect terroir and that are made with rock solid technical know-how. Proof of this is that Matt was chosen by The Wine Society as the young winemaker of the years 2004 and 2007.

Matt and John’s “Home of the Brave” winery has been running since 2004. Different grape varieties are blended bravely and they don’t let traditional winemaking norms curb their creativity. Many of the grape varieties First Drop uses are European: Arneis, Nebbiolo, Trincadeira, Montepulciano, Barbera, Touriga Nacional, Tempranillo and others are grown hand in hand with established Aussie classics like Chardonnay and Shiraz.

Matt and John’s wines have plenty of rock’n’roll spirit in them. Their views are expressed in a visual form on the labels: they are often comic strips that tell the story of the harvest. Their tasting videos have rap playing in the background and they sometimes taste wines straight from the bottle. The language can be a bit rough for some stuffy people and they’re happy to use the word “booze” when talking about their wines. For these blokes the content matters – not style!

”First Drop is about life, flavour and fun.”