Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Finca Dinamia

Finca Dinamia

FincaDinamia_must3.jpg

Mendozan eteläosan San Rafaelissa sijaitseva Finca Dinamia on provinssinsa ensimmäinen biodynaaminen viinitila. Kansallisrypälettään arvostava viinitila tuottaa toistaiseksi yksinomaan puna- ja roséviiniä Malbecista.

Finca Dinamia kattaa 25 hehtaarin alueen, josta 14 hehtaaria on omistettu viinille. Tila panostaa kestävään kehitykseen ja vuorovaikutukseen maan, kasvien ja eläinten välillä. Finca Dinamialla se osa maasta, joka ei ole malbec-viiniköynnösten kansoittamaa, onkin omistettu erilaisille hedelmäpuille ja karjankasvatukselle.

Finca Dinamian puikoissa häärii Alejandro Bianchi yhdessä tiiminsä kanssa. Alejandro löysi tiensä viinien pariin isoisänsä jalanjäljissä, joka aloitti viininviljelyn Argentiinassa vuonna 1928. Alejandron ideologia nojaa vahvasti biodynaamisuuteen ja ahkeraan manuaaliseen työhön tarhoilla – työmäärän tulos näyttäytyy terveinä ja konsentroituneina rypäleinä.

San Rafaelin alue soveltuu erinomaisesti viininviljelyyn. Alueen viinitilat hyötyvät merkittävistä lämpötilavaihteluista ja Mendozan keskuslaaksoa viileämmästä keskilämpötilasta. Viiniköynnökset saavat tarvittavat vesivarannot satunnaisista sateista ja Andien vuoristosta alas virtaavista sulavesistä. Kivinen maaperä on hyvin vettäläpäisevää ja hiekkaista, minkä lisäksi Finca Dinamia hyötyy läheisen Rio Diamante -joen runsaista pohjavesivarannoista.