Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Exopto Eng

Exopto on ranskalaisen Tom Puyaubertin puolivahingossa syntynyt projekti. Tom saapui kotoaan Bordeauxista Espanjan Riojaan vuonna 2000 tavoitteenaan kasvattaa tunnetun ranskalaisen tynnyrivalmistajan Sauryn myyntiä. Päivittäinen yhteydenpito Espanjan parhaiden viinintekijöiden kanssa sai Tomin ihastumaan Riojan viinitarhoihin, sen kulttuuriin ja koko riojalaiseen elämäntyyliin. Ihastuminen oli niin syvää, että vuonna 2003 hän perusti Bodegas Exopton syveentääkseen siteitään Riojan alueeseen ja pystyäkseen tuomaan esiin sen ainutlaatuista luonnetta alkuperäislajikkeista tehtävien viinien kautta.

Tom Puyaubertin ja Exopton tavoitteena on tuottaa Riojan historiallista luonnetta ilmentäviä viinejä sekoittaen alueen kolmea päärypälettä: Garnachaa käytetään tuomaan hedelmäisyyttä, Gracianoa tuomaan raikkautta ja Tempranilloa tuomaan rakennetta.

Laguardiassa sijaitseva Bodega Exopto edustaa käsityötä alusta loppuun. Rypäleet kerätään käsin jopa 30-90 -vuotiaista köynnöksistä ja viinit tehdään perinteiseen tapaan tammitynnyreissä ja betonitankeissa. Punaviinit menevät ranskalaisiin tammitynnyreihin heti alkoholikäymisen jälkeen ja käyvät niissä läpi malolaktisen fermentaation. Viinien annetaan kypsyä hiivasakan kanssa ensimmäiset 6 kuukautta, jotta ne saavat lisää moniulotteisuutta.

Exopto

Exopto is the French winemaker Tom Puyaubert’s project in Spain’s Rioja. Exopto aims to produce wines that reflect Rioja’s historical character by blending the three main grapes grown in the area: Garnacha is used to bring fruitiness, Graciano to bring freshness and Tempranillo to bring structure.

Exopto was founded by Puyaubert almost by accident. Tom arrived from his hometown of Bordeaux to Spain’s Rioja in 2000 with the aim of increasing the sales of the famous French barrel maker Saury. Daily contact with the best winemakers of Spain made Tom fall in love with the vineyards of Rioja and its culture and lifestyle. The infatuation was so strong that in 2003 he founded Bodegas Exopto in order to deepen his ties to the Rioja area, to enliven forgotten vineyards and to bring about its character by making wines that show the unique character of these local grapes.

Situated in Laguardia, Bodega Exopto is artisanal production from start to finish. Grapes are picked by hand from vines 30-90 yo and wines are made in the traditional way in oak barrels and concrete vats. Red wines go into French oak barrels immediately after alcoholic fermentation where they also go through malolactic fermentation. Wines are aged with yeasts for the first 6 months in order to gain complexity.