Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Exopto

Exopto on ranskalaisen Tom Puyaubertin puolivahingossa syntynyt projekti. Tom saapui kotoaan Bordeauxista Espanjan Riojaan vuonna 2000 tavoitteenaan kasvattaa tunnetun ranskalaisen tynnyrivalmistajan Sauryn myyntiä. Päivittäinen yhteydenpito Espanjan parhaiden viinintekijöiden kanssa sai Tomin ihastumaan Riojan viinitarhoihin, sen kulttuuriin ja koko riojalaiseen elämäntyyliin. Ihastuminen oli niin syvää, että vuonna 2003 hän perusti Bodegas Exopton syveentääkseen siteitään Riojan alueeseen ja pystyäkseen tuomaan esiin sen ainutlaatuista luonnetta alkuperäislajikkeista tehtävien viinien kautta.

Tom Puyaubertin ja Exopton tavoitteena on tuottaa Riojan historiallista luonnetta ilmentäviä viinejä sekoittaen alueen kolmea päärypälettä: Garnachaa käytetään tuomaan hedelmäisyyttä, Gracianoa tuomaan raikkautta ja Tempranilloa tuomaan rakennetta.

Laguardiassa sijaitseva Bodega Exopto edustaa käsityötä alusta loppuun. Rypäleet kerätään käsin jopa 30-90 -vuotiaista köynnöksistä ja viinit tehdään perinteiseen tapaan tammitynnyreissä ja betonitankeissa. Punaviinit menevät ranskalaisiin tammitynnyreihin heti alkoholikäymisen jälkeen ja käyvät niissä läpi malolaktisen fermentaation. Viinien annetaan kypsyä hiivasakan kanssa ensimmäiset 6 kuukautta, jotta ne saavat lisää moniulotteisuutta.

Exopto

Exopto on ranskalaisen viinintekijän, Tom Puyaubertin viiniprojekti Espanjan Riojassa. Exopto on latinaa ja tarkoittaa voimakasta halua jotakin kohtaan. Exopton tavoitteena on tuottaa Riojan historiallista luonnetta ilmentäviä viinejä sekoittaen alueen kolmea päärypälettä: garnachaa käytetään tuomaan hedelmäisyyttä, gracianoa tuomaan raikkautta ja tempranilloa tuomaan rakennetta.

Exopto on Puyaubertin puolivahingossa syntynyt projekti. Tom saapui kotoaan Bordeauxista Espanjan Riojaan vuonna 2000 tavoitteenaan kasvattaa tunnetun ranskalaisen tynnyrivalmistajan Sauryn myyntiä. Päivittäinen yhteydenpito Espanjan parhaiden viinintekijöiden kanssa sai Tomin ihastumaan Riojan viinitarhoihin, sen kulttuuriin ja koko riojalaiseen elämäntyyliin. Ihastuminen oli niin syvää, että vuonna 2003 hän perusti Bodegas Exopton syveentääkseen siteitään Riojan alueeseen, elävöittääkseen unohdettuja viinipalstoja ja pystyäkseen tuomaan esiin sen ainutlaatuista luonnetta alkuperäislajikkeista tehtävien viinien kautta.

Tomilla on yhteensä 10 ha tarhoja, jotka jakautuvat 15 mikropalstaan. Tarhat on valikoitu niiden maaperän, suunnan, korkeuden ja mikroilmaston perusteella. Tempranillo saadaan Rioja Altasta, Abalosin kylästä, missä ilmastoon vaikuttaa Atlantin läheisyys. Garnacha ja Graciano tulevat Monte Yergan kukkuloilta La Riojan eteläpuolelta, missä ilmasto on välimerellisempi.

Laguardiassa sijaitseva Bodega Exopto edustaa käsityötä alusta loppuun. Rypäleet kerätään käsin jopa 30-90-vuotiaista puskamaisina kasvavista köynnöksistä 15-kiloisiin laatikoihin. Viinit käytetään perinteiseen tapaan joko tammiastioissa tai betonitankeissa, jotka hapenläpäisykykynsä vuoksi auttavat viinien värin tasaamisessa pyöristäen myös viinien luonnetta. Ne myös mahdollistavat käymisen alkamisen viileässä lämpötilassa nousten pikkuhiljaa 28°C värin ja tanniinien uuttumiseksi. Viinit myös kypsyvät tankeissa tai tynnyreissä, viinityypistä riippuen.