Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Simonis Eng

Simonisin suku on viljellyt viiniä Alsacen Ammerschwihrissä 1600-luvulta lähtien. Etiennen isoisä Joseph seurasi sivusta, kun moni tuottaja modernisoi tuotantoaan korvaamalla hevoset traktoreilla. Vuonna 1969 sukutilan johtoon noussut Etiennen isä René puolestaan rakennutti suvun nykyisen tilan vuonna 1975. Suoraan syntymästä viinimaailmaan imaistu Etienne otti sukutilan haltuunsa vuonna 1996. Parikymppisen Etiennen visio oli selkeä: yhdistää sukupolvien kokemus sekä Beunen yliopistosta karttunut teoriatieto huippulaatuisen viinin tavoittelussa. Etienne lisäsi tarhojensa määrää, mutta rajoitti niiden satoa. Suunta on selvä ja päivittäisenä apuna toimii vaimo Katia sekä neuvoja antava isä René.

Huippulaatuun tähtäävä Etienne totesi vuosituhannen vaihteessa luonnonmukaiseen tuotantoon olevan luonteva seuraava askel. Vuonna 2000 alkanut konversio johti ensin luomusertifikaatti Ecocertiin vuonna 2008 ja biodynaamiseen sertifikaattiin Demeteriin vuonna 2011. Luomutuotantoon siirryttyään Etienne huomasi rypäleiden laadun parantuvan ja niiden tuottaman viinin aromimaailman kehittyvän puhdaspiirteisempään suuntaan. Kemiallisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden poistamisen myötä rypäleiden pinnalla säilyy villihiivoja, joiden ansiosta spontaani käyminen on mahdollista. Laadun paranemisen lisäksi Etiennelle on tärkeää osoittaa, että he kunnioittavat toiminnassaan luontoa, kuluttajaa, tulevia sukupolvia sekä viinin viljelijöitä.

Étienne Simonisin 7 hehtaarin tarhat sijaitseva Alsacen sydämessä, Ammerschwihrissä. Tarhat sijaitsevat neljällä eri palstalla kahdessa eri maaperässä. Kaefferkopfin Grand Cru -palsta on yksi Alsacen arvostetuimpia ja sieltä tulevat viinit ovat elegantteja ja erittäin aromikkaita. Marckrainin Grand Cru -palstalla kasvavat tilan gewürtztraminer -köynnökset, jotka saavat nauttia koilliseen laskevan rinteen auringonpaisteesta sekä kalkkipitoisesta maaperästä. Myös Colmarin kylän mikroilmasto vaikuttaa merkittävästi tältä palstalta tulevien viinien ominaispiirteisiin. Täältä tulevat viinit ovat tasapainoisia, voimakkaita sekä moniulotteisia. Vogelgartenista tulevat viinit ovat yhdistelmä voimaa ja hienostuneisuutta. Le Clos des Chatsin graniittipitoisessa maaperässä kasvavat Étienne Simonisin pinot gris- ja riesling -köynnökset. Maaperän sekä optimaalisen auringon saannin ansiosta viineistä tulee runsaan aromikkaita ja miellyttävän mineraalisia.

Domaine Étienne Simonis

The Simonis family has been cultivating vines in Ammerschwir, Alsace since the 17th century. Etienne’s grandfather Joseph looked on as many producers modernized their production by replacing horses with tractors. In 1969 Etienne’s father René took reigns and built the family’s current property in 1975. Having been sucked into the wine world right from birth, Etienne took reigns in 1996. Though only in his twenties, Etienne’s vision was clear: combine the experience of generations to the theoretical knowledge he learned in Beaune University to make top quality wine. Etienne increased the amount of vinyeards but at the same time limited their yields. The path was clear. As help with the daily work are his wife Katia and his father René, always ready to give advice.

Etienne is aiming for top quality and he remarked at the turn of the millennium that converting to organic agriculture is the logical next step in achieving this. Conversion began in 2000 and led first to the Ecocert organic certification in 2008 and then the biodynamic certification Demeter in 2011. Having moved to organic agriculture Etienne noticed improvements in grape quality and noted that the wines’ aromatic profiles became more clear cut and pure. Having removed chemical fertilizers and pesticides the grapes retain a layer of wild yeasts thanks to which spontaneous fermentation is possible. In addition to improving quality, Etienne is keen to show that he respects nature, upcoming generations and vineyard workers.

Étienne Simonis’ 7 hectares of vineyards are located right in the heart of Alsace in Ammerschwir. The vines are in four different vineyards in two terroirs. The Kaefferkopf Grand Cru vineyard is one of Alsace’s most revered and the wines from there are elegant and very aromatic. The Marckrain Grand Cru vineyard is where their Gewürztraminer grows. The vines enjoy the the sunshine falling on the northeast slopes and grow on limestone soils. Also the Colmar microclimate influences the style of these wines: they are balanced, powerful and complex. The wines from Vogelgarten are a combination of power and finesse. Étienne’s Pinot Gris and Riesling vines grow in the granite soils of Le Clos des Chats. Thanks to the soils and optimal sunlight the wines become strongly aromatic and pleasantly mineral.