Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Domaine des Croix

Domaine des Croix

domaine-des-croix.jpg

David Croix’n nimen ei luulisi olevan vieras yhdellekään burgundin rakastajalle. Hänet tunnetaan erityisesti Camille Giroud’n pitkäaikaisena (2002-2016) viinintekijänä, joka lisäksi vuonna 2017 työskenteli Domaine Roulot’lla Meursault’ssa yhdessä Jean-Marc Roulot’n kanssa. Vuonna 2005 David aloitti muun työn ohessa myös omaa nimeänsä kantavan viiniprojektin. Tämän hänelle mahdollisti amerikkalainen Roger Forbes, joka yhdessä muiden investoijien kanssa auttoi Davidia ostamaan entisen beaunelaisen Domaine Duchet’n tilan. Tilan viininteosta annettiin täysi vastuu Davidille ja tila uudelleennimettiin Domaine des Croix’ksi. Vuonna 2008 Bourgogne Aujourd’hui -lehti nimesi Davidin vuoden toiveeksi, “Espoir de l’Année”.

Vaikka David on kotoisin Loiresta ja sai ensikosketuksensa Burgundiin vasta opiskellessaan viinintekoa alueella, voi häntä pitää todellisena Beaunen tuntijana. Aloitettuaan Giroud’n tilalla vastavalmistuneena 24-vuotiaana enologina hän pääsi 14 vuoden aikana tutustumaan lukuisten eri Beaunen kaupungin tarhojen terroiriin ja palstojen ominaispiirteisiin mikrovinifioidessaan niillä kasvavia rypäleitä. Nykyisen Domaine des Croix’n tarhat kattavat 6.5 hehtaaria ja vuodesta 2008 alkaen viinitarhoja on hoidettu orgaanisin menetelmin, joskaan niitä ei ole sertifioitu. Tarhojen satomäärät ovat äärimmäisen alhaisia, mistä esimerkkinä vain 18 tynnyriä tuottanut vuosikerta 2016. Tilan köynnökset kasvavat paitsi Beaunen kylä- ja premier cru -tason tarhoilla, myös Savigny Lès Beaunessa ja Aloxe-Cortonissa, missä tila omistaa pienen palstan myös grand cru -tarha Corton Charlemagnesta. Viinejä on yhteensä 10, joista Corton Charlemagnen viini on valkoinen muiden viinien ollessa tulkintoja eri Pinot Noir -palstoista. Davidin yhtenä suurimmista missioista on lisätä Beaunen terroirin ymmärrystä burgundinnauttijoiden keskuudessa ja nostaa kylän tarhat niiden ansaitsemaansa arvoon.

Kellareissa David käyttää uutta tammea ja kokonaisia terttuja varauksellisesti. Tarkoituksena on valmistaa viinit mahdollisimman neutraalisti ja pitkä sakkakypsytys mahdollistaa viinien vähäisen rikkilisäyksen. Kaikki punaviinit käyvät spontaanisti avoimissa tammiastioissa ja kypsyvät neutraaleissa tammitynnyreissä noin 12-15 kuukauden ajan. Sekoituksen jälkeen viinit saavat levätä muutaman kuukauden ajan, eikä niitä kirkasteta eikä suodateta.