Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

CRAK Eng

Aiemmin Birra Olmo -nimellä tunnettu italialainen panimo CRAK Brewery sai alkunsa perustajiensa todettua isojen panimoiden tuottavan lähinnä juomakelvotonta olutta. Artesaanipanimo taistelee monotonista olutkulttuuria vastaan ja panee oluitaan toisinajattelijan lasit silmillään. Padovan lieppeillä sijaitsevalla panimolla vallitsee luova tunnelma ja joukko olueen hurahtaneita nuoria panimomestareita kehittelee jatkuvalla syötöllä uusia mielenkiintoisia oluita.

Oluissa käytetään epätavanomaisia raaka-aineita, kuten latakia-tupakkaa, balin pippuria, ja sinistä agavea. Reseptiikassa suositaan runsasta humalointia, mutta ylilyöntejä kuitenkin vältetään – kaikkia oluita yhdistävät kaksi tekijää: tasapaino ja puhdaspiirteisyys. CRAK on perehtynyt myös oluiden tynnyrikypsytykseen ja panimolla onkin kasoittain vanhoja rommitynnyreitä.

Padovalaisten keskuudessa CRAK tunnetaan paitsi erinomaisista oluistaan, myös huikeasta meinigistä panimon ulkopuolella. CRAKin kundit rakastavat tap takeovereita ja kotikaupungissaan he ovat järjestäneet myös parin tuhannen ihmisen vetoisia kekkereitä.

CRAK Brewery

Previously known as Birra Olmo, the famous Italian CRAK Brewery was started when the founders observed that the big brewers were largely making beers not worth drinking. The artisanal brewery fights against monotony in beer culture and brews beers while looking at the world through contrarian glasses. Situated near Padua, the brewery has a creative atmosphere and a bunch of young brewmasters constantly create new interesting beers.

The beers use atypical ingredients like Latakia tobacco, long pepper and blue agave. The recipes call for much use of hops but they don’t go overboard with it – two things unite all the beers: balance and purity. CRAK has also become familiar with barrel ageing and the brewery has piles of old rum barrels.

Among Paduans CRAK is known not only for their excellent beers but also for events outside the brewery. CRAK’s guys love tap takeovers and have made events in their hometown for up to a couple thousand participants.