Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Covides Casteller

Covides

Covides 3.jpg

Covidesin osuuskunta on vuonna 1963 perustettu 600 viljelijän omistama viinintuottaja Penedèsissä. Julkaistuaan ensimmäisen vuosikertansa vuonna 1964 tila on pikkuhiljaa kasvattanut tuotantomääriään ja tilojaan vastaamaan viljelijöidensä tarpeita ja vuosittaisia rypälesatoja. Tällä hetkellä heillä on käytössään kolme eri kellaria, tosin kaikki cavat valmistetaan Sant Sadurní d’Anoiassa. Viljelijät omistavat yhteensä noin 2000 hehtaaria tarhoja Penedèsin alueella, mutta 600 viljelijästä suurin osa omistaa vain muutamia hehtaareja, ja noin 100 viljelijää vastaa suurimmasta osasta rypäletuotannosta.

Rypäleiden saapuessa tarhoilta tilalle ne erotellaan lajikkeiden, laadun ja viljelyfilosofian mukaan, minkä mahdollistaa tilan teknisesti hyvin varusteltu ja automatisoitu laitteisto. Sant Sadurní d’Anoian kellaritilat uusittiin vuonna 2000 ja aiemmin käytetyt sementtitankit korvattiin isoilla terästankeilla. Sementtitankeissa säilötään tätä nykyä omaa hiivakantaa, jota käytetään sekä perusviinin että toisen käymisen aikaansaamiseksi. Rypäletuotannosta noin puolet käytetään omien viinien raaka-aineena, ja puolet käytetystä viinistä myydään suurille cava-taloille. Kun satomäärät ovat normaalia alhaisemmat, kuten vuonna 2018, panostetaan omaan tuotantoon ja muualle myydään vähemmän viiniä. Omien cavojen valmistuksessa käytetään vain puristuksen ensimmäinen mehu. Toisen ja kolmannen puristuksen mehut myydään muualle ja viimeisen puristuksen mehusta valmistetaan rypälemehua lapsille.

Laadunvalvonta on Covidesilla ykkösluokkaa. Omassa laboratoriossa analysoidaan paitsi kaikki viinit, myös kaikki tilalle saapuvat pakkausmateriaalit. Kaikki cavat suljetaan Mytik Diam -korkeilla, mitkä takaavat ettei viineissä ole korkkivikoja. Yli 30 vuoden ajan tilalla työskennellyt Maria Galup, nykyinen tilan pääviinintekijä, on vuosien varrella oppinut tuntemaan viljelijöidensä rypäleet ja tilalla kehitetyn hiivan ominaispiirteet, mikä mahdollistaa korkealaatuisten tuotteiden valmistuksen vuodesta toiseen vaihtelevien sääolosuhteiden myllerryksessä.