Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Clemens Busch Eng

Moselin Pünderichissä sijaitsevan Clemens Buschin sukutilan viimeisin sukupolvenvaihdos tapahtui vuonna 1986. Alueen ensimmäisten sertifioitujen luomuviinien joukkoon kuuluvien viinien valmistuksesta vastaavat tätä nykyä aviopari Clemens ja Rita. Tiimiin kuuluu lisäksi heidän poikansa Florian, jonka päävastuulle kuuluu biodynaamisten tarhamenetelmien suunnittelu ja implementointi.

Puhtaasti Riesling-rypäleen tuotantoon keskittynyt Clemens Busch tuottaa klassisia Moselin Rieslingejä keskenään hyvinkin erilaisilla palstoilla. Viidellä eri tarhalla maaperät ja mikro-ilmastot vaihtelevat ja terroirilla onkin merkittävä vaikutus viinien lopputulemaan. Vuodesta 2007 asti VDP:hen kuuluneen Clemens Buschin viineissä terroir tosiaankin tuntuu ja maistuu. Pullojen korkkien värit kertovat palstan maaperät: sininen korkki viittaa devoninliuskekiveen, punainen punaiseen liuskekiveen ja harmaa harmaaseen liuskekiveen.

Yli 25 vuoden kokemus luomutuotannosta on osoittanut, että valittu suunta on ollut oikea. Tarhojen monimuotoisuus auttaa pitämään paikallisen ekosysteemin tasapainon yllä. Koska kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä, maaperä voi hyvin ja auttaa köynnöksiä kasvattamaan erityisen kypsiä rypäleitä, joista puristettu rypälemehu on intensiivistä ja mineraalista. Huolellisen tarhatyöskentelyn ja useamman sadonkorjuukierroksen avulla varmistetaan, että viineihin päätyvät ainoastaan ensiluokkaiset ja fysiologisesti kypsät rypäleet.

Luonnonmukainen ja huolellinen työskentely jatkuu kellarissa. Rypäleet puristetaan hellästi ja rypälemehun annetaan kirkastua luonnollisesti. Alkoholikäyminen tapahtuu aina hitaasti luonnonhiivojen avulla ja prosessi saattaa kestää jopa 10 kuukautta. Viinejä ikäännytetään 1000 litran vetoisissa tammitynnyreissä.

Clemens Busch

Situated in Mosel’s Pünderich, the latest generational change in Clemens Busch’s family vineyard happened in 1986. Husband and wife Clemens and Rita are in charge of production at this property that was among the first to make organically certified wines in the area. Their son, Florian, is also a part of the team and he is in charge of planning and implementing biodynamic vineyard practices.

Clemens Busch concentrates entirely on producing Riesling in classic Mosel styles from various, often starkly different vineyard plots. In their five vineyards the soils and micro-climates vary and terroir is a major influence on the resulting wines. Having belonged to the VDP since 2007, you can really taste and feel the terroir in Clemens Busch’s wines. The capsules on the wine bottle tell about the soils of the vineyards: blue is for Devonian slate, red is for red slate and grey is for grey slate.

Over 25 years of experience making organic wines has shown that the chosen path was right. The diversity in the vineyards helps keep the local ecosystem balanced. Since chemical pesticides aren’t used, the soils are in good shape and help grow vines that make especially ripe grapes which in turn make for intense and mineral wines. Careful work in the vineyards and several passes when picking grapes ensure that only top quality, physiologically ripe grapes end up making wine.

Natural and careful work continues in the cellar. Grapes are pressed gently and the must is allowed to settle naturally. Alcoholic fermentation happens slowly with wild yeasts and the process can take up to 10 months. Wines are aged in 1000 liter oak barrels.