Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Cidre Kerné Eng

Vuonna 1947 Pierre Sachedinan perustama Cidre Kerné on toimintansa alusta luottanut kahteen arvoon: laatu ja käsityö. Samat arvot ohjaavat tänä päivänä siideritaloa johtavien Pierren lastenlasten Annen, Gérardin ja Clauden toimintaa, vaikka tuotantoa onkin modernisoitu. Nykyisillään toiminta onkin hieno yhdistelmä perinteitä ja modernia teknologiaa.

Cidre Kernén kaikki siiderit tehdään puhtaasta omenamehusta. Kaikki siidereissä käytettävät omenat tulevat Bretagnen alueelta ja siideritalon tuotteet ovatkin IGP-alkuperämerkinnän alaisia. Kolmen sukupolven ajan kerääntynyt tietotaito omenalajikkeista ja niiden sopivista sekoitesuhteista sekä käymisprosesseista varmistavat Kernén tuotteiden huippulaadun. Kernén siidereissä korostuvat intensiiviset maut ja lajikkeiden ominaispiirteet.

Kernén siiderit valmistetaan käyttäen yli kahtakymmentä erilaista lajiketta. Sopivat lajikkeet valitaan tarkasti neljän kategorian alle: kirpeät (esim. Kermerrien, C’huero Briz, Marie Ménard), kirpeänmakeat (esim. Dous Moën, Peau de Chien, Prat Yeot), makeat (esim. Dous Coët Ligné, Avalou Beleinn) ja happamat (esim. Guillevic ja Rouget de Dol).

Omenat kerätään kypsinä ja ne pestään huolellisesti lyhyen varastoinnin jälkeen. Omenat käyvät läpi tiukan seulan ja ainostaan laadukkaimmat omenat pääsevät mehuksi asti. Tämän jälkeen omenat jauhetaan hienoksi ja puristetaan mehuksi. Tätä mehua kutsutaan nimellä ’wort’. Tankeissa säilytettävä omenamehu kirkastuu itsestään 5-10 päivässä. Kirkkaan mehun annetaan käydä siideriksi. Käymisen aikana omenoiden luonnollinen sokeri muuttuu alkoholiksi luonnonhiivojen suosiollisella avustuksella. Kernén siidereiden annetaan käydä hitaasti, jolloin siidereihin ehtii syntymään kompleksisempia aromeita. Valmista siideriä seurataan säännöllisesti maisteluiden ja analyysien avulla. Ennen pullottamista siideri suodatetaan, jotta mahdollisesti jäljelle jääneestä hiivasta päästään eroon ja vältytään toiselta käymiseltä pullossa.

Cidre Kerné

Founded in 1947 by Pierre Bosser Cidre Kerné has from the start relied on two values: quality and craftsmanship. These same values guide Pierre’s grandchildren Anne, Gérard and Claude in running the cider house even though production has been modernized. Today the production is a wonderful blend of old traditions and modern technology.

Cidre Kerné’s ciders are all made from pure apple juice. All the apples used in the ciders come from Brittany and their products have the IGP designation of origin. Three generations of accumulated knowledge about apple varieties and suitable ways to blend them as well as fermentation processes have ensured that Kerné’s products are of high quality. Kerné’s ciders have intense flavours and show the characteristics of the apple varieties used.

Kerné’s ciders are produced using more than twenty different apple varieties. The suitable varieties are carefully chosen from four categories: tart (e.g.  Kermerrien, C’huero Briz, Marie Ménard), sweet-tart (e.g. Dous Moën, Peau de Chien, Prat Yeot), sweet (e.g.  Dous Coët Ligné, Avalou Beleinn) and sour (e.g.  Guillevic and Rouget de Dol).

Apples are picked ripe and are washed carefully after a short period of storage. Apples are carefully sorted and only the best quality apples are made into juice. After sorting the apples are ground up and pressed into juice. The juice is called “wort.” Stored in tanks the apple juice clarifies in 5-10 days on its own. The clear juice is allowed to ferment into cider. During fermentation the natural sugars of the apples change into alcohol through the benevolent aid of wild yeasts. Kerné’s ciders ferment slowly allowing the ciders to gain complex aromatics. The finished cider is followed regularly through tasting and analyses. Before bottling the cider is filtered to rid it of any possible yeast residue that might cause a second fermentation in bottle.