Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Champagne Fleury Eng

Fleuryn samppanjasuku on biodynaamisen samppanjantuotannon pioneeri. Lähtölaukaus kohti luonnonmukaista tuotantoa kuultiin jo vuonna 1970. Tuolloin kolmannen sukupolven samppanjantuottaja, herra Jean-Pierre Fleury, päätti pyrkiä kohti mahdollisimman laadukasta viininvalmistusta kompostoinnin, orgaanisten lannoitteiden, manuaalisen työn ja mahdollisimman vähäisen intervention keinoin.

Vuonna 1989 Jean-Pierre otti rohkean askeleen eteenpäin muokkaamalla kolme hehtaaria sukunsa tiluksista biodynaamisiksi. Herralla oli vahva luotto siihen, että täysin luonnollisin viljelymenetelmin syntyisi vieläkin parempaa samppanjaa. Hyvät tulokset kannustivat kehittämään luonnollisia viljelymetodeja edelleen: jo kolme vuotta myöhemmin koko 15 hehtaarin tila oli biodynaamisesti viljeltyä.

Fleury Père & Fils -samppanjatalo sijaitsee eteläisen Champagnen Côte des Barissa, piskuisessa Courteronin kylässä. Maaperä on alueelle tyypillistä kalkkikiveä. Pinot noir –köynnökset peittävät 85 % pinta-alasta ja chardonnayta on 10 %. Lisäksi tilalla kasvaa pieniä määriä pinot blancia sekä pinot grisiä. Tila tuottaa noin 200 000 pulloa vuodessa.

Fleury Père & Filsin samppanjoiden ensiluokkainen laatu innoitti myös useampia naapuriviljelijöitä siirtymään kohti luonnollisia metodeja. Loistavia samppanjoita ja edelläkävijän rohkeutta. Me arvostamme!

Champagne Fleury

The Champagne family of Fleury is a pioneer of biodynamic Champagne production. The first whispers of organic viticulture were heard already in 1970 when the 3rd generation Champagne producer, Mr. Jean-Pierre Fleury, decided to use composting, organic fertilizers, manual labour and minimal intervention as means to make as great wines as possible.

In 1989 Jean-Pierre took a brave step forward by turning three hectares of his family’s vineyards biodynamic. He had great faith that completely natural vine growing would make for better Champagne. Good results encouraged him to develop natural farming methods further: just three years later the whole 15 hectare vineyard was biodynamically farmed.

Fleury Père & Fils is situated in southern Champagne in Côte des Bar in the tiny village of Courteron. Soils are limestone as is typical for the area. 85% of the vineyards are planted with Pinot Noir and Chardonnay covers 10%. They also grow small amounts of Pinot Blanc and Pinot Gris. Total annual production is around 200 000 bottles. 

The outstanding quality of Fleury’s Champagnes inspired several other neighbouring producers to turn their farming to more natural methods. Superb Champagnes and a pioneering mentality. We respect that!