Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Celler del Roure

Celler del Rouren toiminta Valencian pioneerimaisena laatuviinintuottajana sai alkunsa, kun Pablo Calatayud päätti hankkia sukunsa omistamien palstojen jatkoksi lisää tarhoja ja rakennutti modernin kellarin huippulaadukasta viinintekoa silmälläpitäen. Jo tätä ennen Pablon suvussa oli useamman sukupolven kokemus viininviljelystä ja -valmistuksesta.

Pablon liike oli oikea, sillä tilan uusi suunta alkoi nopeasti keräämään huomiota viinimaailman huippunimiltä, kuten Robert Parkerilta ja Jancis Robinsonilta. Pablon työparina häärää nuori viinintekijä Javier Revert. Juuri Javierin uteliaisuus on auttanut kehittämään kellarissa tapahtuvia prosesseja huomattavasti viimeisten vuosien aikana.

Celler del Roure luottaa sekä paikallisiin että kansainvälisiin lajikkeisiin. Usko Valencian alkuperäislajikkeiden, kuten punaisen Mandon ja valkoisen Verdilin laatuun on kova ja niiden luontaisia ominaisuuksia halutaan korostaa välttämällä alueelle tyypillistä runsasta tammen käyttöä. Pablon mukaan tammella saadaan kyllä rakennetta, mutta menetetään viinien raikkautta ja eleganssia. Hän suosiikin alueella historiallisesti merkittävää tyyliä antaa viinien käydä ja kypsyä isoissa savi-amforoissa, joita paikallisesti kutsutaan nimellä Tinaja. Neljä tilan kuudesta viinistä valmistetaan nykyään näissä amforoissa ja tulokset ovat olleet vakuuttavia. Viineistä tulee upean tasapainoisia ja raikkaita. Myös lajikkeiden ominaisuudet tulevat viineissä hienosti esille, kun tammi ei ole niitä peittämässä. Tämän lisäksi tarhoilla tehtävä huolellinen työ vähentää sulfiittien tarvetta.

Celler del Roure

Celler del Rouren toiminta Valencian pioneerimaisena laatuviinintuottajana sai alkunsa, kun Pablo Calatayud päätti hankkia sukunsa omistamien palstojen jatkoksi lisää tarhoja ja rakennutti modernin kellarin huippulaadukasta viinintekoa silmälläpitäen. Jo tätä ennen Pablon suvussa oli useamman sukupolven kokemus viininviljelystä ja -valmistuksesta.

Pablon liike oli oikea, sillä tilan uusi suunta alkoi nopeasti keräämään huomiota viinimaailman huippunimiltä, kuten Robert Parkerilta ja Jancis Robinsonilta. Pablon työparina häärää nuori viinintekijä Javier Revert. Juuri Javierin uteliaisuus on auttanut kehittämään kellarissa tapahtuvia prosesseja huomattavasti viimeisten vuosien aikana.

Celler del Roure luottaa sekä paikallisiin että kansainvälisiin lajikkeisiin. Usko Valencian alkuperäislajikkeiden, kuten punaisen Mandon ja valkoisen Verdilin laatuun on kova ja niiden luontaisia ominaisuuksia halutaan korostaa välttämällä alueelle tyypillistä runsasta tammen käyttöä. Pablon mukaan tammella saadaan kyllä rakennetta, mutta menetetään viinien raikkautta ja eleganssia. Hän suosiikin alueella historiallisesti merkittävää tyyliä antaa viinien käydä ja kypsyä isoissa savi-amforoissa, joita paikallisesti kutsutaan nimellä Tinaja. Neljä tilan kuudesta viinistä valmistetaan nykyään näissä amforoissa ja tulokset ovat olleet vakuuttavia. Viineistä tulee upean tasapainoisia ja raikkaita. Myös lajikkeiden ominaisuudet tulevat viineissä hienosti esille, kun tammi ei ole niitä peittämässä. Tämän lisäksi tarhoilla tehtävä huolellinen työ vähentää sulfiittien tarvetta.