Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Cave de Cairanne

Cave de Cairanne 

cairanne-2.jpg

Cairannen viinialue sijaitsee Etelä-Rhônessa, missä maaperä koostuu savesta, kalkkikivestä ja hiekasta. Alueen ilmasto saa vaikutteita Mistral-tuulesta, joka osaltaan vaikuttaa päivien ja öiden välisiin lämpötilaeroihin. Nämä tekijät, yhdessä vähäisen sademäärän, runsaan auringonpaisteen, etelään suuntaavien rinteiden ja pääasiassa vanhojen köynnösten kanssa auttavat tuottamaan erittäin kypsiä, terveitä ja konsentroituneita rypäleitä, joiden ansiosta Cave de Cairanne tunnetaan korkealaatuisena tuottajana alueella.

Vuonna 1929 perustettu Cave de Cairannen tila sijaitsee Crus de la Vallée du Rhône Méridionalen alueella Vauclusessa, Rhône joen oikealla puolella. Tilalla on 65 viininviljelijää, jotka sukupolvesta toiseen työstävät yhteensä 550 hehtaaria köynnöksiä. 80% kaikista rypäleistä saadaan kuitenkin noin 12 viljelijältä, muiden viljelijöiden satojen ollessa erittäin pieniä. Tarhoilla työskennellään sekä orgaanisin että konventionaalisin menetelmin, ja köynnösrivien välisen maaperän kyntämiseen kannustetaan. Tarhoilla viljellään pääasiassa etelärhonelaisia punaisia lajikkeita, mutta tuotannosta löytyy myös valkoviinejä. Camille Cayranin johtaman tiimin työskentely on tarkoin määriteltyä eikä mitään jätetä sattuman varaan. Tällä mahdollistetaan toimintatapojen jatkuva kehittäminen ja parantaminen, mikä näkyy lopullisten viinien laadussa. Rypäleet valikoidaan tarkoin sortteerauspöydällä, jotta lopulliseen tuotantoon päätyvät vain parhaimmat ja terveimmät tertut. Viininvalmistuksessa käytetään kylmämaseraatiota, jotta viinien hedelmäisyys saadaan esiin. Viininvalmistuksessa ei käytetä lainkaan lisättyä rikkidioksidia.