Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Bernhard Ott Eng

Bernhard Ott on Itävallan viinintekijöiden joukossa kultti-ikoni. Hän on johtanut Wagramin alueen kehitystä tinkimättömällä tarhatyöskentelyllään Itävallan parhaimpiin kuuluvilla palstoilla. Hän voitti jo nuorena miehenä arvostetun Falstaffin vuoden viinintekijän palkinnon vuonna 2008.

Ottin suku on viljellyt viiniä Itävallan Wagramissa jo vuodesta 1889. Bernhard Ott on viinintekijä neljännessä sukupolvessa ja hallinnut sukutilaa vuodesta 1995 lähtien. Bernhard viljelee Feuersbrunnin ja Engabrunnin kylissä sijaitsevilla, 28 hehtaaria käsittävillä tarhoillaan ainoastaan grüner veltlineriä (90%) ja rieslingiä (10%).

Kun Bernhard otti suvun viinitilan haltuunsa, hän ryhtyi kehittämään tilan toimintaa entisestään. Hän hankki kellariin uudet terästankit, alkoi sulkemaan pullot Stelvin-kierrekorkeilla ja tuomaan viinintekoon omaa filosofiaansa luonnon kunnioittamisen tärkeydestä. Bernhard on konvertoinut monia palstojaan biodynaamiseksi ja viinit näiltä palstoilta ovat RESPEKT-sertifioituja.

Bernhard panostaa erityisen paljon huolelliseen työskentelyyn tarhoilla. Hän hyödyntää kesantokasveja parantaakseen maaperän laatua sekä vähentääkseen eroosiota ja vastaa tarhoilla kohtaamiinsa haasteisiin biodynaamisilla tinktuuroilla sekä homeopaattisilla rohdoilla. Biodynaamisia periaatteita noudattaen kaikki työ tarhoilla sekä kellarissa tehdään holistinen näkökulma mielessä.

Bernhard Ott huomasi biodynaamiseen viljelyyn siirryttyään pystyvänsä aloittamaan sadonkorjuun useita viikkoja aiempaa aikaisemmin. Tämän ansiosta rypäleet saavuttavat fysiologisen kypsyyden aikaisemmin, eivätkä niiden sokeripitoisuudet ehdi karkaamaan turhan korkeiksi johtaen liian korkeaan alkoholipitoisuuteen.

Ottin viineistä löytyy rakennetta, kompleksisuutta ja hienostuneisuutta. Viinit ovat tasapainoisia ja ne ilmentävät hienosti kasvualueensa maaperää.

Bernhard Ott

Bernhard Ott is a cult icon among Austrian winemakers. He has led the development of the Wagram area through his uncompromising vineyard work in some of Austria’s best vineyards. Even as just a young man he won the Falstaff award for best winemaker in 2008.

Ott’s family has cultivated vines in Austria’s Wagram since 1889. Bernhard Ott is a fourth generation winemaker and has led the family winery since 1995. Bernhard cultivates 28 ha of vines in the villages of Feuersbrunn and Engabrunn and he only grows Grüner Veltliner (90%) and Riesling (10%). 

When Bernhard took over the family winery he began to further develop the winery’s operations. He acquired new steel vats for the cellar and started to use Stelvin screw caps. He also brought his philosophy of respecting nature to the winemaking. Bernhard has converted many of his vineyard plots to biodynamics and these wines are RESPEKT-certified.

Bernhard puts a lot of effort into working in the vineyards. He uses cover crops to improve the quality of the soils and to lessen erosion. He deals with challenges in the vineyard with biodynamic tinctures and homeopathic preparations. In accordance with biodynamic principles, all work in both the vineyards and cellar is done with a holistic outlook.

When he switched to biodynamics, Bernhard Ott noticed that he could start harvest several weeks earlier than before. Thanks to this the grapes reach physiological ripeness earlier when their sugar content hasn’t shot through the roof which would in turn result in highly alcoholic wines.Ott’s wines have structure, complexity and finesse. The wines are balanced and show their terroirs well.