Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Bernhard Ott

Bernhard Ott on Itävallan viinintekijöiden joukossa kultti-ikoni. Hän on johtanut Wagramin alueen kehitystä tinkimättömällä tarhatyöskentelyllään Itävallan parhaimpiin kuuluvilla palstoilla. Hän voitti jo nuorena miehenä arvostetun Falstaffin vuoden viinintekijän palkinnon vuonna 2008.

Ottin suku on viljellyt viiniä Itävallan Wagramissa jo vuodesta 1889. Bernhard Ott on viinintekijä neljännessä sukupolvessa ja hallinnut sukutilaa vuodesta 1995 lähtien. Bernhard viljelee Feuersbrunnin ja Engabrunnin kylissä sijaitsevilla, 28 hehtaaria käsittävillä tarhoillaan ainoastaan grüner veltlineriä (90%) ja rieslingiä (10%).

Kun Bernhard otti suvun viinitilan haltuunsa, hän ryhtyi kehittämään tilan toimintaa entisestään. Hän hankki kellariin uudet terästankit, alkoi sulkemaan pullot Stelvin-kierrekorkeilla ja tuomaan viinintekoon omaa filosofiaansa luonnon kunnioittamisen tärkeydestä. Bernhard on konvertoinut monia palstojaan biodynaamiseksi ja viinit näiltä palstoilta ovat RESPEKT-sertifioituja.

Bernhard panostaa erityisen paljon huolelliseen työskentelyyn tarhoilla. Hän hyödyntää kesantokasveja parantaakseen maaperän laatua sekä vähentääkseen eroosiota ja vastaa tarhoilla kohtaamiinsa haasteisiin biodynaamisilla tinktuuroilla sekä homeopaattisilla rohdoilla. Biodynaamisia periaatteita noudattaen kaikki työ tarhoilla sekä kellarissa tehdään holistinen näkökulma mielessä.

Bernhard Ott huomasi biodynaamiseen viljelyyn siirryttyään pystyvänsä aloittamaan sadonkorjuun useita viikkoja aiempaa aikaisemmin. Tämän ansiosta rypäleet saavuttavat fysiologisen kypsyyden aikaisemmin, eivätkä niiden sokeripitoisuudet ehdi karkaamaan turhan korkeiksi johtaen liian korkeaan alkoholipitoisuuteen.

Ottin viineistä löytyy rakennetta, kompleksisuutta ja hienostuneisuutta. Viinit ovat tasapainoisia ja ne ilmentävät hienosti kasvualueensa maaperää.

Bernhard Ott

Ottin tilalla on harjoitettu viininviljelyä jo viidennessä sukupolvessa, sillä tila sai alkunsa vuonna 1889. Vuodesta 1995 alkaen tilaa on luotsannut Bernhard Ott, joka on toisen sukupolven viinintekijä. Tilalla on 35 hehtaaria tarhoja Feuersbrunnin ja Engabrunnin alueilla. 95% köynnöksistä on Grüner Veltlineriä ja loput Rieslingiä. Vuodesta 2006 alkaen tarhoja on hoidettu biodynaamisin menetelmin ja kaikki rypäleet poimitaan käsin.

Tarhojen maaperä on pääasiassa lössiä ja maaperää ravitaan omalla kompostilla. Tarhojen maata ei myöskään kynnetä liian syvälle, jottei maaperän oma ekosysteemi häiriinny. Kaikki rypäleet poimitaan käsin, vaikka alueen tasaisuus mahdollistaisi myös koneellisen korjuun. Käsinpoimiminen mahdollistaa työskentelyn kokonaisten terttujen kanssa, mitä Bernhard on harjoittanut vuodesta 2014 alkaen. Hänen mukaansa rangat ovat osa rypälettä, ja ilman rankoja viineistä tulee hänen makuunsa liian makeita ja pyöreän hedelmäisiä.

Bernhard on tehnyt muutoksia myös kellarissa. Hän korvasi vanhat puiset käymisastiat terästankeilla, ja käyttää pneumaattisia puristimia, joissa rypäleet saavat maseroitua vaihtelevan ajan riippuen kunkin vuosikerran ja viinitarhan rypäleiden laadusta. Hän antaa mehun hapettua tarkoituksella, jotta viinistä tulee käymisen jälkeen pitkäikäsempää. kaikki viinit käyvät luonnollisten hiivojen avulla ilman lämpökontrollia. Sulfiittia lisätään minimaalisesti sadonkorjuun ja pullotuksen yhteydessä. Koska kellarit ovat hyvin kylmät, malolaktinen käyminen ei pääse tapahtumaan.

Bernhard Ott kuuluu yhdessä muutaman muun huipputuottajan kanssa luomutuotantoa, biodynaamista viljelyä ja kestävää kehitystä edustavaan Respekt-ryhmään