Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Becker Eng

Weingut F. Becker sijaitsee Pfalzin viinialueella, Schweigenin kylässä. Tilan erikoisuus on sen poikkeusellinen sijainti. Weingut F. Becker sijaitsee aivan Ranskan rajan tuntumassa ja osa tarhoista sijaitseekin Alsacen puolella. Tämä selittää omalta osaltaan käytössä olevia rypälelajikkeita, jotka ovat yhdistelmä Saksaa ja Ranskaa: 18 hehtaarin tarhoilla kasvaa rieslingia, pinot noiria, chardonnayta, sylvaneria, gewürztramineria ja montaa muuta, yhteensä 12 eri lajiketta.  Tarhoilla käytetään osittain orgaanisia metodeja, mikä tarkoittaa muun muassa tuholaisten torjuntaa leppäkerttujen avulla. Tarhojen ekologinen monimuotoisuus on Beckerille laatuviinin valmistuksen lähtökohta.

Friedrich Becker on ollut yksi Pfalzin alueen parhaimmista viinitaloista alkuajoistaan lähtien. Ennen kaikkea Becker on kuuluisa pinot noir -viineistään, jotka tunnetaan alueella spätburgundereina. Saksan parhaita viinejä esittelevä Gault&Milau -opas nosti Beckerin kolme punaviiniä parhaiden joukkoon vuoden 2016 painoksessaan. Tila on punaviinien ohella satsannut myös valkoviiniensä laatuun. Vuoden 2005 Riesling Grosses Gewächs (Grand Cru) oli Pfalzin alueen parhaimpia riesling-viinejä. Ei hullumpi suoritus, ottaen huomioon, että kyseessä oli Beckerin ensimmäinen vuosikerta kyseistä viiniä.

Tila on tuottanut viinejään vuodesta 1973, joskin perheen historia rypäleiden kasvatuksen parissa on runsaasti pidempi. Friedrichin Beckerin lapset Fritz ja Helena jakavat isänsä intohimon viinintekoon ja ovat aktiivisesti tilan toiminnassa mukana. Fritz onkin ottanut haltuun tilan viininteon ja isä Friedrich keskittyy vastaamaan tarhojen hoidosta. Monet tilan viineistä kuuluvat Saksan palkituimpien viinien joukkoon.

Weingut Friedrich Becker kuuluu Saksan viiniviljelijöiden VDP-järjestöön. VDP-viiniluokitusstandariin kuuluvat tilat tuottavat alueen parhaimpia viinejä ja ovat läpäisseet laadunvalvonnan kriteerit, jotka ovat monin tavoin saksalaista lainsäädäntöä tiukempia.

Becker

Weingut F. Becker is based the village of Schweigen in the Pfalz wine region. The peculiarity of the property is it’s exceptional setting. Weingut F. Becker is right on the border of France and part of the vineyards are actually in Alsace. This explains the variety of grapes grown that are a mix of Germany and France: in the 18ha of vineyards they grow Riesling, Pinot Noir, Chardonnay, Sylvaner, Gewürztraminer and many others – in total 12 different varieties. The vineyards are partly organically farmed, which means that for example in pest control they use ladybugs. The ecological diversity of the vineyards is for Becker the basis for fine winemaking.

Right from its start, Friedrich Becker has been one of Pfalz’s best wineries. Above all else the audacious Fritz Becker is known for his Pinot Noirs, which are known in Germany as Spätburgunder. The Gault & Millau Guide that showcases Germany’s best wines included three of Becker’s red wines in their list of the best wines of the 2016 edition. In addition to making quality reds, Becker has invested in improving their whites. The 2005 Riesling Grosses Gewächs (Grand Cru) was one of the best Rieslings from Pfalz. Not a bad result considering it was Becker’s first vintage of the wine.

Becker has produced wines since 1973 although the family has a much longer history growing vines. Friedrich Becker’s children, Fritz and Helena, continue their father’s passion for winemaking and have been active in running the property. Fritz is now in charge of winemaking and his father, Friedrich, now concentrates on taking care of the vineyards. Many of their wines are among the most lauded wines of Germany.

Weingut Friedrich Becker belongs to Germany’s winemakers association VDP. Properties in the VDP-wine classification standards make the best wines of the area and have passed stringent quality criteria that are much stricter than Germany’s wine laws.