Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Árido Wines Eng

Árido tarkoittaa suomeksi kuivaa. Viini nimi ei valehtele, vaan se kuvaa erinomaisesti kasvuolosuhteita Mendozan laaksossa sijaitsevassa Barrancasissa, noin 30 kilometrin päässä itse Mendozan kaupungista. Áridon köynnökset kasvavat noin kilometrin korkeudessa keskellä vuoristoista autiomaata. Ravinnneköyhä maaperä koostuu pitkälti hiekasta. Alueella sataa kokonaisen kalenterivuoden aikana vähemmän kuin aurinkoisessa Helsingissä kesäkuukausien aikana. Onneksi Andien vuoriston sulavedet tarjoavat köynnöksille helpotusta.

Áridon tarhojen korkea sijainti tarkoittaa merkittäviä lämpötilavaihteluita päivän ja yön välillä. Päivisin porottava aurinko varmistaa rypäleiden tasaisen kypsymisen, yön kylmyys happojen säilymisen. Lopputuloksena saadaan ihailtavan tasapainoisia uuden maailman viinejä, jotka kykenevät yllättämään paatuneimmankin eurofiilin raikkaudellaan. Luonnollisen raikkauden säilyttämistä tukee se, että kaikki Áridon viinit käyvät terästankeissa.

Áridon takaa löytyy mies nimeltä Carlos Pulenta. Carlosta pidetään innovaattorina, joka on aktiivisuudellaan onnistunut merkittävästi edistämään Argentinan nousua yhdeksi viinimaailman merkittävistä maista. Häntä saamme kiittää myös Viinitien valikoimissa löytyvistä Vistalba ja  Tomero -viineistä!

Árido Wines

Árido is Spanish for “dry”. The name certainly doesn’t lie since it’s a very apt description for the growing conditions in Barrancas in Mendoza Valley, some 30km from the city of Mendoza. Árido’s vines grow at an altitude of about one kilometer in the middle of a mountainous desert. The nutrient poor soils are largely sandy. The area gets about as much rain in an entire year as sunny Helsinki does during it’s summer months. Thankfully the melt-waters from the Andes give relief to the vines.

The high altitude of the vineyard means that there are big differences between day and night temperatures. The blazing sun ensures even ripening and the cool nights keep the grapes from losing acidity. The result is a new world wine with admirable balance – wine that can surprise even the most ardent Europhile with its freshness. All Árido’s wines are fermented in stainless steel which helps express all that natural freshness.

Carlos Pulenta is the man behind Árido. Carlos is an innovator who through his activeness has boosted Argentina’s rise to become one of the world’s great wine countries. We must also thank him for the Vistalba and Tomero wines in Viinitie’s selection!